Studiegids

nl en

Stage

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bij voorkeur achtergrondkennis van statistiek, Analyse synthese van spraak gevolgd.

Beschrijving

Studenten nemen deel aan en krijgen training in de verschillende aspecten van een onderzoeksproject zoals het lezen van relevante literatuur, het ontwikkelen van testmateriaal, het verzamelen en verwerken van data en het uitvoeren van statistische analyse.
Een lijst van projectvoorstellen zal gepubliceerd worden op Blackboard. Studenten mogen zelf een project kiezen om aan deel te nemen. Meer informatie over de projecten (inclusief de specifieke taken en benodigde achtergrondkennis) is te vinden in deze projectvoorstellen. Het cijfer wordt gebaseerd op de prestaties van de student tijdens het project en het stageverslag.

Leerdoelen

Na het voltooien van de stage kan/heeft de student:

  • Concepten en fundamentele vragen van het project waaraan hij of zij heeft meegewerkt te begrijpen.

  • Het aanscherpen van technische- en onderzoeksvaardigheden die reeds zijn verworven, danwel het opdoen van nieuwe en meer geavanceerde vaardigheden ter ondersteuning van het uitvoeren van een relevante linguïstisch onderlegde onderzoeksvraag

  • Zogenaamde ‘soft skills’ zoals teamwork, communicatie, initiatief en efficiëntie ontwikkeld die van belang zijn voor het voltooien van een stage.

  • Ervaring opgedaan in het samenvatten van literatuur en experimentele data met als doel het schrijven van een stageverslag.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Stage

Studielast

5 EC (bij een 140-urige werklast) of 10 EC (bij een 280-urige werklast)

Toetsing

Stageverslag (50%) en prestaties van de student tijdens de stage (50%)

Blackboard

Voor aanvang van het semester wordt een lijst projecten op Blackboard gepubliceerd. Blackboard

Literatuur

Afhankelijk van het project.*

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Deze stage is uitsluitend te volgen door studenten van de BA Taalwetenschap, track Taal en Cognitie.

Contact

Dr. Y. Chen

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk