Studiegids

nl en

Inleiding Oudiers

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen. Basiskennis van grammaticale en fonetische terminologie wordt voorondersteld.

Beschrijving

Het Oudiers is de taal die in Ierland werd gesproken en geschreven in de periode 600-900 na Christus. Het is een tamelijke complexe maar bijzonder fascinerende taal, die in een aantal opzichten afwijkt van andere Indo-Europese talen, en waarin behalve historische en wetsteksten ook veel heldenverhalen zijn overgeleverd, alsmede zowel religieuze als wereldse lyriek. In deze cursus maakt de student kennis met de basale fonologie en syntaxis van het Oudiers en wordt een aantal poëtische teksten gelezen ter illustratie van zowel de taalvormen als de poëtische kracht van het Oudiers. Deze cursus kan afzonderlijk worden gevolgd, maar is ook bedoeld als voorbereiding op de gevorderdencursus over Oudiers proza in het tweede semester. De cursus is geschikt als keuzevak voor studenten Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een systematisch overzicht van en inzicht in de grammatica en de klankleer van het Oudiers, alsmede enige kennis van de Oudierse letterkunde.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Drie-urig werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

  • Bijwonen college: 3-urig werkcollege x 13 = 39 uur.

  • Voorbereiding college: gemiddeld ong. 6 uur p.w. x 13 = 78 uur.

  • Voorbereiding voor toetsing: 20 uur.

  • Toetsing: 2.5 uur.

Toetsing

  • Mondelinge bijdrage aan het werkcollege.

  • Schriftelijke vertaaltoets met enkele open vragen over Oudierse syntax en fonologie.

Weging

Elk der beide onderdelen telt voor 50% mee voor het eindcijfer.

Herkansing

Herkansing van onvoldoende onderdelen indien het gemiddelde eindcijfer onvoldoende is. Indien nodig vervangt een mondeling (deel-) tentamen onvoldoende deelname aan het werkcollege.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt niet gebruikt.

Literatuur

  • W. Tigges & F. Ó Béarra, An Old Irish Primer, Nijmegen: De Keltische Draak, 2006.

  • Antony Green, Old Irish Verbs and Vocabulary, Somerville, 1995’.
    Beide boeken dienen rechtstreeks te worden besteld bij de uitgevers.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels of Taalwetenschap studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijswillen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. W. Tigges

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Deze cursus kan niet worden opgehoogd naar MA niveau. Minimum aantal deelnemers 6, maximaal 15. Bij onvoldoende belangstelling gaat deze cursus niet door. Indien er meerb elangstellenden dan beschikbare plaatsen zijn krijgen studenten Taalwetenschap voorrang.