Studiegids

nl en

Hiëroglyfisch Luwisch

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het Hiëroglyfisch Luwisch is de taal waarin de monumentale inscripties van het Hittitische Rijk (1650-1180 v.Chr., centraal-Anatolië) alsmede de Neo-Hittitische stadsstaten (1100-700 v.Chr., Zuidoost-Anatolië) geschreven zijn. Het is geschreven in een eigen hiërogliefenschrift (dat niet verwant is aan dat van de Egyptenaren).

Taalkundig gezien behoort het Hiëroglyfisch Luwisch tot de Anatolische tak van de Indo-Europese taalfamilie. Daarmee is het nauw verwant aan het Hittitisch en, op verdere afstand, talen zoals het Grieks, Latijn, Sanskriet, en ook Nederlands.

In deze cursus zullen we het schriftsysteem en de hele grammatica van het Hiëroglyfisch Luwisch behandelen, met als doel zelfstandig Hiëroglyfisch Luwische inscripties in het hiërogliefenschrift te kunnen lezen en interpreteren.

Leerdoelen

Na het afronden van deze cursus is de student in staat om:

  • Hiëroglyfisch Luwisch binnen (de Anatolische tak van) de Indo-Europese taalfamilie te plaatsen;

  • Hiëroglyfisch Luwische inscripties correct te translitereren met behulp van een tekenlijst;

  • Hiëroglyfisch Luwische inscripties te vertalen en grammaticaal te analyseren met behulp van een woorden- en tekenlijst.

  • transliteraties en vertalingen van Hiëroglyfisch Luwische inscripties kritisch te beoordelen en van commentaar te voorzien.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege (2 uur per week)

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

  • Bijwonen college: 26 uur

  • Voorbereiden college: 65 uur

  • Voorbereiding voor toetsing: 47 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Weging

100%

Herkansing

Schriftelijk tentamen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Syllabus: wordt voor aanvang van het eerste college digitaal door de docent verstrekt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

A.J.J. Vertegaal, MA

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk