Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: Moyen Âge II: poésie, théâtre, allégorie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal twee hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Dit college is een keuzeonderdeel, waarin voortgebouwd wordt op het eerstejaarscollege Middeleeuwen I. De studenten volgen een wekelijks lectuurprogramma, waarbij aandacht geschonken wordt aan poëzie, toneel en allegorische teksten. Voorafgaand aan de lectuur van een tekst wordt in het college ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. Verder leren de studenten zelf literaire teksten te analyseren, en mondeling en schriftelijk verslag leggen van hun bevindingen.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische vaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student (m/v) over kennis van en inzicht in de verschillende narratieve genres van de Middeleeuwse literatuur; hij kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoi te herkennen in Middeleeuwse teksten, die hij kan plaatsen in een sociale context en waarop hij kritische reflectie kan bieden. Daarnaast heeft hij inzicht verworven in de cultuur-historische realia van de Middeleeuwen. Hij leert zijn analyses mondeling presenteren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 111 uur

 • Toetsing: 3 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • mondelinge presentatie

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: tentamen (80%); presentatie (20%).

Herkansing

Het tentamen kan worden herkanst. De presentatie kan niet herkanst worden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • Aucassin et Nicolette, Ed. + Trad. J. Dufournet, Paris, G-F Flammarion, 1984

 • Guillaume de Lorris et Jean de Meun,_ Le Roman de la Rose_, éd. A. Strubel, Paris 1992, Livre de Poche 4533

 • Twee middeleeuwse beestenboeken, Vert. J.C. Szirmai en R. Lops, MemoranduM 5, Hilversum, Verloren 2005

 • Richard de Fournival, Le Bestiaire d’Amour et la Response du Bestiaire, Ed. bilingue J. Bianciotto, Paris Champion 2009

 • A.Berthelot, Histoire de la littérature du Moyen Âge, Rennes 2006

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

A.D.M. van de Haar MA

Opmerkingen