Studiegids

nl en

Taal, leven en waarheid in de Joodse filosofie

Vak
2017-2018

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Philosophy of Mind.

(Bovenstaande toegangseisen zijn ook van toepassing voor contractstudenten.)

Beschrijving

Deze cursus geeft een introductie tot het werk van Buber, Rosenzweig en Levinas: drie denkers die hebben bijdragen aan de ‘Joodse renaissance’ in de filosofie va de twintigste eeuw. Volgens Hilary Putnam kun je hun denken beschouwen als een ‘Guide to life’ , maar wat wil dat zeggen? Duidelijk is dat ze reageerden op prominente bewegingen in de filosofie van de negentiende en twintigste eeuw: onder andere de filosofie van Hegel en de fenomenologie (Husserl en Heidegger). En alle drie benaderen ze de taal vanuit het verschijnsel van de dialoog.

Maar precies in hun visie op die dialoog tekenen zich ook de onderlinge verschillen af: is dat een plaats waar de waarheid gevonden wordt, een toegang tot het echte leven, of een openbaring met ethische kracht?

Deze cursus biedt je een stevige introductie in de joodse filosofie van de twintigste eeuw aan de hand van primaire teksten, die we lezen vanuit de vraag hoe taal, waarheid en leven met elkaar samenhangen. Daarnaast maak je kennis met de context van het joodse denken in de twintigste eeuw: het Duitse idealisme, de kritiek daarop van o.a. Nietzsche en Kierkegaard, en de fenomenologie (Husserl, Heidegger).

Leerdoelen

Wordt nader bekend gemaakt.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie
BA Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

Specificatie studielast nader te bepalen.

Toetsing

Toetsing

Nader te bepalen.

Weging

Nader te bepalen.

Herkansing

Nader te bepalen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:
Nader te bepalen

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Verplicht

  • Levinas, Emmanuel, Totaliteit en Oneindigheid. Een essay over de exterioriteit. Amsterdam 2012.

  • Putnam, Hilary. Jewish Philosophy as a Guide to Life. Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein, Bloomington 2008.

Aanbevolen

  • Buber, Martin. Ik en Jij. Met een nawoord van de auteur. Utrecht 1998 (oorspr. 1923, 1958).

  • Buber, Martin. The Knowledge of Man. Selected Essays, New York 1998.

  • Critchley, S. and R. Bernasconi (ed). The Cambridge Companion to Levinas, Cambridge 2002.

  • Morgan, M. and P.E. Gordon (eds). The Cambridge Companion to Modern Jewish Philosophy, Cambridge 2007.

  • Rosenzweig, Franz, Understanding the Sick and the Healthy. A View of World, Man and God, Harvard 1999.

  • Rosenzweig, Franz. De ster van de verlossing, Delft 2000.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden Studeren à la carte: niet van toepassing.

Contact

Prof.dr R.D.N. van Riessen

Opmerkingen

Niet van toepassing.