Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Frege's Grundlagen der Arithmetik

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstee en tweedejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het Standaardtraject.

Beschrijving

Philosophy has been blessed with a number of short texts of outstanding quality. Consider Plato’s Meno, The Proslogicon by St Anselm of Canterbury, and Descartes Meditations. Of more contemporary works, also Quine’s From a Logical Point of View and Kripke’s Naming and Necessity show similar brilliance.

Gottlob Frege’s Grundlagen der Arithmetik form 1884 also belongs to this category of exceptional and pleasurably short philosophical works; it inaugurated the “linguistic turn” in philosophy. Still after 30 years the book remains a model of clarity and exactitude. It touches upon crucial questions of ontology and foundationalist epistemology, and attempts to resolve these by means of considerations taking their point of departure in language.

Leerdoelen

Doelstelingen

This course aims:

 • to let the student get first hand knowledge of a classical philosophical text;

 • to let the student become aware of translation problems;

 • to let the student become aware of the linguistic turn in philosophy.

Eindtermen

Students who successfully complete the course will have a good understanding of:

 • Frege’s Foundationalist Epistemology;

 • Frege's Logicist programme;

 • translation choices concerning crucial terms.

Students who successfully complete the course will be able to:

 • discuss above topic orally and in writing;

 • carry out library and internet searches pertain to a classical text.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA1 – Standaardtraject

 • BA Filosofie, BA2 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 2 × 14 = 28 uur

 • Voorbereiden college/bestudering literatuur: 50 uur

 • Opdrachten: 22 uur

 • Voorbereiden take home tentamen: 40 uur

Toetsing

 • Presentatie (mid-term)

 • Take home tentamen met essay-vragen

 • Actieve participatie, wekelijkse opdrachten

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een take home tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende participatie in het college en voorbereiding van praktische opdrachten (waaronder de presentatie) is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • het ter beschikking stellen van teksten en opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Gottlob Frege, Die Grundlagen der Arithmetik (Engl. transl. Foundations of Arithmetic).

De tekst wordt ter beschikking gesteld bij de aanvang van de cursus.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen

Niet van toepassing.