Studiegids

nl en

Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen

Vak
2017-2018

Beschrijving

Krachtige leeromgevingen betrekken de leerling bij het leerproces. Leerlingen die worden onderwezen in een krachtige leeromgeving nemen kennis niet passief tot zich, maar zijn actief bij hun eigen leerproces betrokken. Zij verwerken informatie dieper, zijn beter in staat tot transfer en zijn meer gemotiveerd. Het aanleren van complexe vaardigheden, zoals bijvoorbeeld lesgeven, vraagt om een krachtige leeromgeving: de lerende moet niet alleen kennis verwerven, maar moet zich ook vaardigheden en attitudes eigen maken en moet deze kunnen integreren en toepassen in verschillende situaties in de (beroeps-)praktijk. Het four-component instructional design model (4C/ID model) en de daaruit voortvloeiende ten steps to complex learning van van Merriënboer en Kirschner bieden een handleiding voor het ontwikkelen van krachtige leeromgevingen voor het aanleren van dit soort complexe vaardigheden. In deze cursus zullen de ten steps to complex learning centraal staan. Studenten leren dit model niet alleen kennen en begrijpen, maar leren er ook mee te werken in de praktijk: in een groepsopdracht ontwikkelen studenten een training over de complexe vaardigheid ‘klassenmanagement’ volgens de ten steps to complex learning.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus hebben gevolgd:
1. Kennen en begrijpen de ten steps to complex learning.
2. Kunnen de ten steps to complex learning toepassen bij het ontwerpen van een training voor een complexe vaardigheid.

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met verplichte deelname), werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstudie.

Toetsing

Het cijfer voor deze cursus wordt gebaseerd op:

  • Gemiddelde cijfer deeltentamens die tijdens de hoorcolleges worden gemaakt (telt mee voor 50%)

  • Rapport onderwijsontwerp (telt mee voor 50%)

Elk van deze twee onderdelen dient met een voldoende te zijn beoordeeld om het cijfer te laten gelden.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Tijdens de cursus wordt gewerkt met het volgende boek:

Van Merrienboer, J.G. & Kirschner, P.A. (2013). Ten steps to complex learning: A systematic approach to four-component instructional design (2nd edition). New York, NY: Routledge.

Je hebt dit boek direct bij de start van het vak nodig dus zorg ervoor dat je het voor aanvang van de cursus in je bezit hebt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De coördinator van het vak is Emilie Prast.