Studiegids

nl en

Economie en ecologie: dichotomie en praktijk

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Bachelor en de Pre-master CA-OS.
Alleen studenten ingeschreven voor deze opleidingen hebben toegang tot dit vak.
Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Beschrijving

Studenten krijgen inzicht in de verbanden tussen economie en ecologie. Eerst komt aan de orde wat antropologen verstaan onder ‘economie’ en ‘ecologie’ en hoe antropologie deze maatschappelijk velden benadert. Economische processen van productie, handel en consumptie trekken een zware wissel op natuurlijke hulpbronnen. Er is veel debat over de gespannen relatie tussen economische groei en bescherming van het milieu, over ongelijkheid in verdeling van welvaart en milieueffecten, en over de relatie tussen kapitalisme en het antropoceen (verandering in klimaat onder invloed van menselijk handelen). De cursus verbindt aandacht voor economische relaties (socialiteit en geld, organisatie van arbeid, en globale connecties tussen producenten, handelaren en consumenten) aan thema’s rond duurzaamheid en ecologie (certificering, alternatieve voedselnetwerken, milieuproblematiek in steden en rurale gebieden).

Leerdoelen

Beschikbaar bij aanvang van de cursus.

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de website

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

Hoorcolleges (12 x 2 uur = 24 u / 36 sbu)
Opdrachten ca. 3 pagina's (24 sbu)
Literatuur ca. 1300 pagina's (220 sbu)

Toetsing

  • Discussion-posts (max 500 woorden voorafgaand aan elk college in blok 1, waarbij er twee gemist kunnen worden) ÉN inhoudelijke reacties op posts van anderen (max 250 woorden, minimaal 2 keer gedurende de cursus); telt mee voor 0% bij het eindcijfer, maar verschaft toegang tot tentamen

  • Schriftelijk tentamen over de literatuur van blok 1: 60% van het eindcijfer. Inschrijving in Usis vereist - zie Tentameninschrijving

  • Essay over één van de vier thema’s (arbeidsomstandigheden, markten, alternatieve voedselnetwerken, eco-toerisme) aan de hand van de kernconcepten van Tsing en eigen literatuuronderzoek (maximaal 2000 woorden, minimaal 3 zelf gevonden wetenschappelijk relevante bronnen); Deadline is 5 januari 2018; telt mee voor 40% van het eindcijfer.

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

Twee monografieën:

  • Mintz, S. W. 1985: Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, New York: Penguin Books. (of een andere editie)

  • Tsing, A. L. 2015. The mushroom at the end of the world: On the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press.

Een selectie artikelen en hoofdstukken (te downloaden via de digitale bibliotheek, tenzij anders aangegeven): zie de lijst op Blackboard.

Inschrijving

Inschrijving voor alle deelnemers geschiedt via Usis voor de colleges en het tentamen. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Contact

Freek Janssens