Studiegids

nl en

Bachelor Thesis + Capita Selecta

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Alleen studenten CA-OS die reeds hun propedeutische fase hebben afgerond, komen in aanmerking voor het schrijven van de bachelorscriptie.

Beschrijving

Het Bachelor Thesis Project bestaat uit twee onderdelen: een thematisch gebonden Capita Selecta (5 EC, 6493BACSY, niveau 300) gevolgd door een individuele Bachelor Thesis met een individueel gekozen onderwerp binnen hetzelfde thema (10 EC, 6493BAY, niveau 400). Ter introductie van het thesis project volgt de student enkele colleges (en maakt een bibliotheekpracticum) in de eerste maanden van het eerste semester. Voorafgaand aan de cursus kiest de student een thema. De vijf aangeboden thema’s zijn (onder voorbehoud): Diversiteit, Duurzaamheid, Media en Erfgoed, Anthropology and the Senses [Engelstalig], Politieke Antropologie. De student stelt, in overleg met de toekomstige begeleider, een Capita Selecta literatuurlijst samen en leest deze zelfstandig in de eerste maanden van het eerste semester. Nadat het mondeling tentamen over deze literatuurlijst succesvol is afgerond (met een cijfer), gaat de student een Bachelor Thesis (10-12.000 woorden) schrijven op een individueel gekozen onderwerp binnen hetzelfde thema, met dezelfde begeleider. Bij het kiezen van een onderwerp moeten de literatuur en onderwerpen van de Capita Selecta literatuurlijst en, zo mogelijk, van eerder gevolgde CA-OS vakken als uitgangs- of aanknopingspunt dienen, aangevuld met zelf gevonden literatuur. Het onderwerp en de vraagstelling moten worden goedgekeurd door de begeleider.

Leerdoelen

De bachelorscriptie is een literatuur onderzoek waarin studenten bestaand wetenschappelijk onderzoek moeten verwerken en beoordelen. De volgende leerdoelen zijn van toepassing:

  • Het formuleren en operationaliseren van een onderzoeksvraag die past binnen de discipline culturele antropologie / ontwikkelingssociologie

  • Het zelfstandig verzamelen van wetenschappelijke literatuur over deze onderzoeksvraag

  • Het bestuderen, vergelijken en beoordelen van de verzamelde literatuur

  • Het schrijven van een bondige, goed gestructureerde academische tekst die een antwoord levert op de onderzoeksvraag met kritische gebruikmaking van de literatuur.

Rooster / tijdspad

Het hele traject duurt van september 2017 tot en met eind april 2018 (herkansing inleveren begin juni 2018). Tussen 1 en 12 september 2017 dienen studenten zich bij de bachelor thesis coördinator te hebben aangemeld met een thema van (1e, 2e en 3e) voorkeur, alsmede zich op Blackboard ingeschreven te hebben voor het onderdeel bachelorscriptie 2017-2018. Eind september 2017 wordt aan iedere student een begeleider toegekend. Iedere student dient vervolgens zelf contact op te nemen met de begeleider, om de Capita Selecta literatuurlijst nader te bepalen.

Zaalnummers van drie verplichte hoor colleges zijn te vinden op de website.

Onderwijsvormen

Studiebelasting: 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

  • 3 verplichte hoorcolleges van 2 uur

  • 1 verplicht bibliotheekpracticum van 2 uur aangevuld door 2 uur aan voorbereiding via een Blackboard module

  • Bestuderen van het naslagwerk: Joy de Jong (2011), Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie Bussum: Coutinho.

  • Individuele begeleiding

Toetsing

Mondeling tentamen Capita Selecta (5 EC) conform de richtlijnen mondeling tentamen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER); beoordeling van de scriptie (10 EC) door de begeleider en de tweede lezer (beiden werkzaam binnen dezelfde thema-groep) vindt plaats conform de aandachtspunten voor het nakijken van scripties zoals vastgesteld door de Examencommissie.
De eerste versie van de scriptie moet bij de begeleider worden ingeleverd uiterlijk eind maart 2018 (zie exacte datum in het scriptiedraaiboek).
De definitieve, geprinte en ingebonden versie van de scriptie samen met een digitale (pdf) versie moet worden ingeleverd in april, op de datum en de manier zoals bekend gemaakt in het scriptiedraaiboek.
Na deze datum zal de beoordeling van de scripties plaatsvinden. In juni is er mogelijkheid tot herkansing.
Begeleiding en beoordeling van scripties is in de maanden juli en augustus niet mogelijk i.v.m. onderzoeksverplichtingen van de docenten.

Cursusprogramma

Deze cursus heeft tot doel het schrijven van de scriptie te ondersteunen en de kwaliteit van de resultaten te verbeteren. De cursus bestaat uit bijeenkomsten die door diverse docenten verzorgd worden.

Bij de colleges worden opdrachten gegeven ter ondersteuning van iedere fase in het schrijfproces. Ook wordt gebruik gemaakt van het handboek dat studenten dienen aan te schaffen vóór de eerste (zie literatuur onderaan).

Blackboard

Studenten worden verzocht om zich voor de Blackboardmodule “Bachelor Thesis CA-OS 2017-18” aan te melden omdat via deze weg de informatie zal worden verspreid. De module zal uiterlijk 1 september 2017 worden geactiveerd.

Literatuur

  • Joy de Jong (2011) Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie Bussum: Coutinho.

  • Overige literatuur individueel te bepalen door student en zijn/haar scriptiebegeleider.

Inschrijving

Vóór 12 september 2017 aanmelden op Blackboard en thema voorkeur inleveren bij BA-thesis-coördinator.
Aanmelding in uSis is niet nodig voor dit studieonderdeel.

Contact

Coordinator van is Dr. Jan Jansen
Individuele begeleiders per student zijn bekend in oktober.