Studiegids

nl en

Tutoraat tweede jaar BA CA-OS

Vak
2017-2018

Beschrijving

Zie voor de volledige beschrijving van het bachelortutoraat het tabblad Arbeidsmarktoriëntatie .

De volgende vragen en onderwerpen staan in het tweede jaar centraal:

 • Aandacht voor keuzevakken: Welke kant wil ik op met deze studie?

 • Voorlichting over stages: Hoe en waar wil ik werkervaring opdoen?

 • Voorlichting over studeren in het buitenland: Wil ik in het buitenland studeren? Waar? En waarom?

 • Aandacht voor CV-opbouw: Hoe werk ik aan een goede CV? Welke ervaringen worden interessant gevonden door werkgevers? (loopbaanoriëntatie)

Vervlechting met cursussen

Naast plenaire bijeenkomsten bestaan er binnen de cursussen duidelijke links met de arbeidsmarkt. Hieronder een overzicht per vak:

 • Het Onderzoekslab als geheel (bestaande uit 3 vakken) vormt de meest concrete praktijkervaring in het doorlopen van een antropologisch onderzoekstraject uit de bachelor. De combinatie van vaardigheden bereidt studenten voor op een breed scala aan onderzoeksfuncties op wetenschappelijk maar ook op meer toegepast gebied.

 • Onderzoeksvoorbereiding: Praktijkoefening in het opzetten van een eigen onderzoek.

 • Veldwerk NL: Praktijkoefening in het uitvoeren van een eigen onderzoek en het schrijven van een rapport.

 • Multivariate analyse: van data naar verslag: Praktijkoefening in het analyseren van onderzoeksdata waarbij meerdere technieken worden gebruikt (o.a. MCA, CATPCA en factoranalyse).

 • Regiovakken en themavakken: Gastsprekers vormen binnen de keuzeonderdelen van het tweede jaar de voornaamste connectie met het werkveld.

Rooster:

 • 13 oktober 2017: Study Abroad Festival over studeren in het buitenland in het 3e jaar,

 • November 2017: Keuzevakkenmiddag met info over de mogelijke invulling van de keuzeruimte van het 3e jaar,

 • December 2017: Sollicitatietraining: aandacht voor: sollicitatiebrieven, profilering, CV, LinkedIn, netwerken en sollicitatiegesprekken,

 • September 2017 – juni 2018: Praktische oefeningen binnen het Onderzoekslab,

 • Maart – juni 2018: Contact met de arbeidsmarkt via gastsprekers e.d. binnen regio en themavakken,

 • Maart 2018: FLO (Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag),

 • April 2018: Antropologen Carrièredag (verdere info volgt via Blackboard en de website van CA-OS),

 • Juni 2018: Reflectiebijeenkomst: Reflectie op het tweede jaar, onderzoekservaring, regio’s en thematische interesses, vooruitblik op jaar 3.

Afronding

Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. Opdrachten die tijdens de bijeenkomsten worden opgegeven dienen naar behoren te worden uitgevoerd. Deelname wordt aan alle CA-OS studenten sterk aangeraden.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Rosalinde Spitters, MA, r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl , tel. 071-527 3850.
NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op de facultaire website.