Studiegids

nl en

Overzicht Westerse Muziekgeschiedenis

Vak 2017-2018

Beschrijving

Het heeft vele jaren geduurd voordat de componist Johannes Brahms zijn eerste symfonie voltooide. Telkens wanneer Brahms aan het componeren was, voelde hij die ‘grote reus’ achter zich staan. Met deze ‘grote reus’ bedoelde Brahms de componist Ludwig van Beethoven en diens negende symfonie. De negende symfonie van Beethoven is van grote betekenis geweest voor verschillende negentiende-eeuwse componisten. Beethoven zelf werd beïnvloed door het werk van Johann Sebastian Bach en voor Arnold Schönberg vormden de composities van Brahms een bron van inspiratie.

In deze collegereeks, waarin een overzicht van de westerse muziekgeschiedenis wordt gegeven, zal de invloed die de componisten Bach, Haydn, Mozart en Beethoven op de ontwikkeling van de muziekgeschiedenis hebben gehad nader worden bekeken. Ook behandelt de docent de ontwikkeling van de kamermuziek, de opera en de symfonie. Hij bespreekt de verschillende muziekstijlen die in de twintigste eeuw zijn ontstaan, en zal kort ingaan op de ontwikkeling van de jazz en de filmmuziek. Kortom, dit is een cursus waarin de belangrijkste kenmerken van de verschillende muziekhistorische perioden en van verschillende genres worden besproken en toegelicht.

Rooster

2017-2018, hele collegejaar

De colleges vinden plaats in het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, 2595 CA Den Haag. Ruimte: Collegezaal (begane grond).

Dinsdagochtenden, 9.00 tot 10.15 u.

Het eerste college is op dinsdag 12 september 2017.
Het laatste college is op dinsdag 10 juli 2018.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Werkstuk schrijven.

Literatuur

Donald J. Grout & Claude V. Palisca, Geschiedenis van de westerse muziek (Editie naar keuze.)

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Rogier Schneemann
Peter Lurvink

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten