Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Negotiation and Conflict Management

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

Een samenleving zonder conflicten bestaat niet! In deze cursus maak je elke bijeenkomst kennis met kleine of complexe problemen die spelen op verschillende sociale niveaus in de wereld. Conflicten, en de manier waarop we hiermee omgaan, vormen een belangrijk deel van ons persoonlijke en professionele leven. Hoewel vaardigheden een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van moeilijke kwesties, is het ook van belang dat je kijkt naar de ontwikkeling van conflicten, en begrijpt waar ze vandaan komen, als je op zoek bent naar een oplossing. Sterker nog: Je zult een beter resultaat behalen als je deze inzichten in acht neemt.

In deze Honours Class maak je kennis met wetenschappelijke en praktische inzichten op het gebied van probleemoplossing en onderhandeling op verschillende sociale niveaus (bijv. in internationale, zakelijke of persoonlijke context). Je zult leren hoe je verschillende typen conflicten kunt analyseren, en je kunt werken aan (de ontwikkeling van) je eigen vaardigheden.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

  • Inzicht hebben verkregen in theorieën over conflictmanagement, onderhandelen (MGA), en mediation;

  • Hun eigen onderhandelingsvaardigheden ontwikkelen doormiddel van simulatieoefeningen;

  • Hun mediationvaardigheden ontwikkelen via rollenspellen.

Rooster

Het vak zal driemaal worden aangeboden: eenmaal in het eerste semester in Engels, en tweemaal in het tweede semester, zowel Engels als Nederlands. Er zijn 6 bijeenkomsten die op (dinsdagavonden voor de Engelstalige editie) donderdagavond tussen 17.00 en 21.00 uur zullen plaatsvinden. De voorlopige data zijn voor de cursus van het eerste semester zijn:

donderdag 28 september 2017
donderdag 12 oktober 2017
donderdag 19 oktober2017
donderdag 9 november 2017
donderdag 23 november 2017
donderdag 7 december 2017

semester 2:

Het rooster voor het tweede semester is:

Nederlandstalige editie
donderdag 22 maart 2018: 17.00 en 21.00
donderdag 5 april 2018: 17.00 en 21.00
donderdag 12 april 2018: 17.00 en 21.00
donderdag 19 april 2018: 17.00 en 21.00
donderdag 26 april 2018: 17.00 en 21.00
donderdag 17 mei 2018: 17.00 en 21.00

Engelstalige editie [Bijeenkomsten vinden op dinsdagen en donderdagen plaats!]
Thursday 24 May 17.00-21.00hrs
Thursday 31 May 17.00-21.00 hrs
Thursday 7 June 17.00-21.00 hrs
Tuesday 12 June 17.00-21.00 hrs
Thursday 14 June 17.00-21.00 hrs
Tuesday 19 Juni 17.00-21.00 hrs

Locatie

Oude Sterrewacht Leiden.

semester 1:

donderdag 28 september 2017 zaal A007
donderdag 12 oktober 2017 zaal A007
donderdag 19 oktober 2017 zaal A007
donderdag 9 november 2017 zaal A007
donderdag 23 november 2017 zaal c006
donderdag 7 december 2017 zaal A007

semester 2:

Nederlandstalige editie
donderdag 22 maart 2018: 17.00 en 21.00 zaal A007
donderdag 5 april 2018: 17.00 en 21.00 zaal A007
donderdag 12 april 2018: 17.00 en 21.00 zaal A007
donderdag 19 april 2018: 17.00 en 21.00 zaal A007
donderdag 26 april 2018: 17.00 en 21.00 zaal A007
donderdag 17 mei 2018: 17.00 en 21.00 zaal A007

Engelstalige editie [Bijeenkomsten vinden op dinsdagen en donderdagen plaats!]
Thursday 24 May 17.00-21.00hrs Room A007
Thursday 31 May 17.00-21.00 hrs Room A007
Thursday 7 June 17.00-21.00 hrs Room A007
Tuesday 12 June 17.00-21.00 hrs Room A007
Thursday 14 June 17.00-21.00 hrs Room A007
Tuesday 19 Juni 17.00-21.00 hrs Room C002 & C003

Programma

Sessie 1: Introductie van conflictmanagement
Sessie 2: Onderhandelen en simulation
Sessie 3: Mutual Gains Approach met gastsprekers mr. F. Evers en prof. L. Susskind (MIT)
Sessie 4: Mediation (workshop)
Sessie 5: Mediation (workshop)
Sessie 6: Roleplay

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Toetsing

  • 70% Individuele opdracht van 2000 woorden

  • 30% Groepsopdracht van 3000 woorden

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Nederlandstalige editie: ‘Het kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat” geschreven door Frans Evers en Lawrence Susskind (Verplichte literatuur) “Good for You and great for me" van Lawrence Susskind (Optionele literatuur)

Engelstalige editie: “Good for You and Great for me” van Lawrence Susskind (Verplichte literatuur)

Aanmelden

Registreren voor de Engelstalige versie van het vak in het eerste semester is van maandag 21 augustus tot en met woensdag 6 september 23:59 via de Honours Academy, via deze link. Registreren voor de Nederlandstalige en Engelstalige versie van het vak in het tweede semester is van maandag 6 november tot en met donderdag 16 november 23.59 uur mogelijk via dezelfde link. Registratie in uSis is niet nodig.

Contact

Dr. Wendy Versteeg