Studiegids

nl en

Diagnostiek en behandeling: inleiding

Vak
2017-2018

Beschrijving

Diagnostiek en Behandeling: inleiding (5 ects) is voor alle studenten verplicht. Daarnaast kiezen studenten twee specialisaties. Naast de specialisatie in vijf deelgebieden (Neuroscience, Jeugdhulpverlening, Autismespectrumstoornissen, Mensen met een verstandelijke beperking en Leerproblemen) kan ook het vak Klinische Vaardigheden gekozen worden. Centraal in dit vak staat het aanleren, beheersen en toepassen van klinische vaardigheden. Voor studenten die een klinische praktijkstage willen gaan doen (ongeacht of men tijdens de klinische stage in aanmerking wil/kan komen voor de Basisaantekening diagnostiek), is het verplicht de vakken Diagnostiek en Behandeling: Inleiding, Klinische Vaardigheden en één van de specialisaties in de deelgebieden te volgen. Een klinische praktijkstage is een vereiste om in aanmerking te komen voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog.

Er wordt bij het vak Diagnostiek en Behandeling voortgebouwd op kennis en kunde van de volgende Bachelorvakken: Orthopedagogiek: theorieën en modellen, Methoden van Klinische Diagnostiek, Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening, Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling, Leren en Cognitie, Psychopathologie: orthopedagogische aspecten, Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek en Juridische en ethische aspecten

Leerdoelen

Studenten van de Masterspecialisaties Orthopedagogiek en Leerproblemen worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in theoretisch opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen doorlopen. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingproces. Zij hebben, na afloop van het vak, voldoende theoretische kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten en een behandelingsplan op te zetten.

Rooster

Eerste semester

Hoorcolleges Tentamens

Tweede semester

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvormen

Hoorcolleges.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Verhulst, F.C., Verheij, F., Danckaerts, M. (eds.) (2014). Kinder- en jeugdpsychiatrie. Van Gorcum. ISBN: 9789023253556

  • Collegestof

  • Leeswijzer zal via Blackboard bekend gemaakt worden.

Toetsing

Tentamen.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator is Petra Barneveld