Studiegids

nl en

Autismespectrumstoornissen (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2017-2018

Voertaal in dit vak is Nederlands

Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: inleiding

Beschrijving

Deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling richt zich op diagnostiek en behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn de etiologie (waaronder genetische syndromen met een verhoogd risico op ASS), (neuro)psychologische kenmerken, recente ontwikkelingen in diagnostiek en in evidence-based behandelwijzen.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en behandeling: inleiding, en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling)

Leerdoelen

  • Actuele kennis van de etiologie en specifieke behoeften van personen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

  • Vaardigheid om wetenschappelijke kennis met betrekking tot ASS over te brengen aan ouders en professionals

  • Kennis van en inzicht in diagnostisch-onderzoek-procedures voor ASS

  • Inzicht in basiselementen van behandeling van ASS

  • Kennis van evidence-based behandelingen van ASS

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit tien hoorcolleges waarin actieve deelname van studenten wordt verwacht.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid. Bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Een combinatie van artikelen en boeken (worden nader bekend gemaakt).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator: M. Vermeulen MSc