Studiegids

nl en

Conflicthantering tussen burger en overheid

Vak
2017-2018

Toegangseisen

(Bij voorkeur) basiskennis van bestuursrecht.

Beschrijving

De topjurist van de toekomst excelleert niet alleen juridisch, maar heeft tevens oog voor de belangen van beide partijen. Juist de problemen in het publieke domein, zoals tussen overheid en burger, vragen om conflicthantering. Dit speelt niet alleen bij de overheid, maar ook in de advocatuur en de rechterlijke macht. In de praktijk is een groeiende behoefte aan juristen die affiniteit hebben met het oplossen van problemen door eerst te praten, in plaats van eindeloos te procederen. Vroeger was juridische kennis het belangrijkst. Tegenwoordig weet men dat het niet alleen gaat over het juridisch geschil (wel of geen gelijk), maar ook over het vinden van een oplossing waar beide partijen tevreden over zijn.

In dit HC Law vak staat conflicthantering in het publieke domein centraal. Naast het juridisch kader van de Awb en conflicttheorieën, ga je oefenen met mediationvaardigheden en onderhandelen in rollenspellen en simulaties. Vervolgens ga je met deze theoretische inzichten (o.a. procedural justice) en praktische vaardigheden op onderzoek uit naar welke aanpak werkt in de praktijk. Gastsprekers uit de praktijk (overheid, advocatuur, ombudsman) en wetenschap laten je op een andere manier kijken naar conflicten en conflicthantering. Je leert niet alleen om als jurist anders naar conflicten te kijken, maar het verandert ook jouw kijk op en omgang met conflicten.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
In dit vak staat de alternatieve geschilbeslechting tussen burger en overheid centraal:

 • studenten verwerven inzicht in hoe in de praktijk het gebruik van mediation- en onderhandelingsvaardigheden naast of in plaats van alleen een juridische afwikkeling tot grote meerwaarde kan leiden in conflicten tussen burger en overheid;

 • studenten verwerven inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor alternatieve geschilbeslechting binnen het wettelijk kader van de Awb;

 • in rollenspellen en simulaties leren studenten mediation- en onderhandelingsvaardigheden in te zetten bij conflicten tussen burger en overheid;

 • studenten schrijven een paper met behulp van eigen onderzoek en de verworven inzichten van de 6 bijeenkomsten.

Onderwijsvorm(en)

Seminar, rollenspellen, simulaties, gastsprekers waaronder in ieder geval de heer prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationale ombudsman.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • paper

 • deelname tijdens bijeenkomsten

Aanwezigheid en deelname is verplicht.

Literatuur

Bijeenkomst I: 6 februari 2018

 • Barkhuysen e.a. 2014, hfdn. 13, 14 en 16.
  prof.mr. T. Barkhuysen, mr.dr. C. de Kruif, prf.mr. W. den Ouden, prof.mr. Y. Schuurmans, Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, WoltersKluwer 2014

Bijeenkomst II : 13 februari 2018

 • M. Scheltema, ‘Rechtseenheid of rechtsstaat als doelstelling van de Awb, NJB, 2015.

 • A.F.M. Brenninkmeijer, ‘Slingelandtlezing’, 2006 (PDF)

 • A. Allan Lind, Perceived Fariness and regulatory policy, A behavorial science perspective on government – citizen interactions, OECD, 2015 (PDF)

 • K. van den Bos, A. Brenninkmeijer, ‘Vertrouwen in wetgeving, de overheid en rechtspraak’, NJB, 2012 (PDF)

Bijeenkomst III : 20 februari 2018

 • D. Allewijn, ‘De bezwaaradviescommissie: ombouwen of afschaffen?’, Tijdschrift voor conflicthantering, 2015 (PDF)

 • A.F.M. Brenninkmeijer en B. Marseille, ‘Meer succes met de informele aanpak van bezwaarschriften’, NJB, 2011 (30).

 • M. Wever, bezwaarbehandeling door de overheid anno 2016, NJB 2016/2289, aflevering 44, p. 3238-3246. Opzoeken

Bijeenkomst IV : 17 april 2018

 • A. Brenninkmeijer, ‘Excuses aanbieden’, Nederlands tijdschrift voor conflicthantering, 2010 (4) (PDF)

 • Zundert, ‘Voorzitter, is dit beleid of is er over nagedacht?’, Gemeentestem 2015,119.

 • M. Boekema, ‘De keuze voor hoger beroep’, Ntb 2015/9.

 • A. Brenninkmeijer, K.van den Bossch, E. Röell. ‘Het grote belang van procedurele rechtvaardigheid in Nederland en daarbuiten’, Themis 2012-4.

 • K. van den Bos e.a, ‘ Empirical evidence for the role of perceived procedural justice in citizens reactions to government decisions and the handling of conflicts.

Periode

6 feb. 2018 -Inleiding + uitleg onderzoekspaper
-Prof. Y. Schuurmans/andere gastspreker : Wettelijk kader Awb vanuit burgerperspectief

13 feb.2018 - Conflicttheorie

 • Relatie burger-overheid

 • Procedurele rechtvaardigheid

20 feb 2018 -Informele aanpak klachten en bezwaren door de overheid

 • conflicthanterings en mediationvaardigheden
  -Rollenspel conflict burger - overheid -Bijwonen zittingen van bezwaaradviescommissie

17 april 2018 - Gastspreker mw.mr. L. Schouwenaars (voorzitter Regionale Commissie Bezwaarschriften Servicepunt 71, lid zwaaradviescommissie Provincie zuid-holland)

 • Gastspreker: mw. mr. C. Norde (Geelkerken Linskens Advocaten)

  -Excursie Nationale Ombudsman: datum wordt nog bekend gemaakt.

29 mei 2018 -Rollenspel ombudsbemiddeling
-Onderzoek en paper

1e bijeenkomst: dinsdag 6 februari 2018 van 17.00-21.00 uur
2e bijeenkomst:dinsdag 13 februari 2018 van 17.00-21.00 uur
3e bijeenkomst: dinsdag 20 februari 2018 van 17.00-21.00 uur
4e bijeenkomst: dinsdag 17 april 2018 van 17.00-21.00 uur
5e bijeenkomst: dinsdag 29 mei 2018 van 17.00-21.00 uur
6e bijeenkomst: tijdstip wordt nog bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Minimaal 12, bij voorkeur 16, maximaal 20.

Contact

 • Vakcoördinator: mr.dr. W.H. (Wendy) Versteeg en/of mw. mr.dr. Y. Van der Vlugt

 • Werkadres: Honours Academy

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00

 • Telefoon: 0617419411 en/of 0625592606

 • E-mail: wendyversteeg@casema.nl en/of yvonnevandervlugt@gmail.com