Studiegids

nl en

Staatssteun: juridische uitdagingen in theorie en praktijk

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Regelmatig verschijnen in het nieuws berichten over vermeende staatssteun aan bijvoorbeeld banken, voetbalclubs en andere ondernemingen. Als gevolg van de ruime uitleg van het begrip staatssteun, kunnen de toepasselijke Europese regels in tal van verschillende situaties van toepassing zijn. Wanneer is juridisch gezien precies sprake van staatssteun? En als sprake is van staatssteun, wat zijn dan de juridische gevolgen voor overheden en ondernemingen? Met welke staatssteunrisico’s moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden? Tegenwoordig wordt ook veelvuldig geprocedeerd over staatssteun. Ook in dat verband rijzen veel vragen. Wie beslist in zulke procedures of sprake is van staatssteun en hoe stellen rechters zich op? Tijdens de bijeenkomsten van dit vak wordt op deze en andere actuele vragen ingegaan, waarbij aan de studenten wordt gevraagd oplossingen aan te dragen voor juridische uitdagingen in de theorie en de praktijk.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak

Verwerven van elementair inzicht in en kennis van de theorie van het staatssteunrecht teneinde oplossingen aan te kunnen dragen voor uitdagingen met betrekking tot staatssteun in de rechtsprakijk

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • Kennis van en inzicht in de beginselen van het staatssteunrecht.

  • Kunnen herkennen wanneer mogelijk sprake is van staatssteun.

  • Kennen van de risico’s in geval van staatssteun.

  • Kennis van en inzicht in de toepassing van het staatssteunrecht in de (rechts)praktijk.

  • Mondeling en schriftelijk kunnen adviseren in praktijkcasus over staatssteun.

Onderwijsvormen

Interactieve seminars, waarin op basis van vooraf te bestuderen studiestof en zoekopdrachten wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen in het staatssteunrecht en praktijkvragen. Schriftelijke opdrachten kunnen deel uitmaken van de voorbereiding van de seminars. Op Blackboard zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Tussentijdse schriftelijke opdracht (30% eindcijfer).
Eindopdracht (70% eindcijfer).
Nadere instructies bekend te maken op Blackboard.

Inleverprocedures

Via Blackboard.

Examenstof

Via Blackboard verplicht gestelde studiestof alsook hetgeen tijdens de seminars wordt behandeld.

Periode

Donderdag 16 november 19.00-21.00 uur
Donderdag 23 november 19.00-21.00 uur
Donderdag 30 november 19.00-21.00 uur
Donderdag 7 december 19.00-21.00 uur
Vrijdag 15 december 13.00-17.15 uur (PAO cursus Actualiteiten Staatssteun)

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Nader bekend te maken op Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal

Nader bekend te maken op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Maximum aantal: 18

Contact

  • Vakcoördinator: mr. dr. P.C. Adriaanse

  • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, Kamer A1.63

  • Bereikbaarheid: via secretariaat publiekrecht, B1.21

  • Telefoon: 071 527 7760

  • E-mail: (secretariaat)