Studiegids

nl en

De Europese vluchtelingencrisis

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

De Europese vluchtelingencrisis, die in 2015 haar voorlopig 'hoogtepunt' beleefde, zorgde voor diepe verdeeldheid in de Europese Unie en een politieke crisis die de economische crisis evenaart. In dit vak zullen wij de crisis vanuit Europeesrechtelijk perspectief benaderen. Welke regels gelden er in Europa met betrekking tot asiel, migratie en grensbewaking? Hoe zijn deze regels tijdens de crisis toegepast en welke verandering heeft de crisis in deze wetgeving teweeggebracht? Welke rol speelt de samenwerking met derde landen als Turkije in het Europees migratiebeleid?
Tijdens de bijeenkomsten zal het Europees migratie- en asielrecht in zijn politieke context worden geplaatst. Ook zal zoveel mogelijk de link worden gelegd met de praktijk en de doorwerking van het Europees recht in Nederland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het “klappen” van de formatiebesprekingen in juni 2017 met Groen Links op dit onderwerp. Waar mogelijk zullen sprekers uit de praktijk worden uitgenodigd om hun perspectief op de crisis te geven.

Leerdoelen

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • Kennis van de basisregels van het asielrecht en dan met name de status van vluchteling of subsidiair beschermde en de daaraan verbonden rechten.

  • Kennis van de verhouding tussen internationaal, Europees en nationaal asielrecht.

  • Begrip van de onderlinge samenhang tussen asielrecht, migratierecht en grensbewaking.

  • Begrip van de samenwerking op het gebied van asiel, migratie en asiel tussen de EU en derde landen.

  • Begrip van de Nederlandse en Europese politieke actualiteit tav de vluchtelingencrisis.

  • Juridisch onderbouwd stelling innemen in het publieke debat over de vluchtelingenproblematiek.

Onderwijsvormen

Bijeenkomsten in de vorm van interactieve hoorcolleges/werkgroepen. Waar mogelijk zullen ervarings/praktijkdeskundigen worden uitgenodigd.

Eventueel kan een geplande excursie en/of gastsprekers buiten de bovengenoemde tijden vallen. Aanwezigheid en participatie zijn verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Presentatie (15 minuten)

  • Paper (3000 worden) over een onderwerp dat in het vak aan bod is gekomen.

Inleverprocedures
Blackboard

Periode

Di 6 feb en do 8 feb van 17.00-19.00 uur
Di 13 feb en do 15 feb van 17.00-19.00 uur
Di 20 feb en do 22 feb van 17.00-19.00 uur
Di 27 feb en do 1 maart van 17.00-19.00 uur
Di 6 maart en do 8 maart van 17.00-19.00 uur

Op 22 februari is er om 14.00 uur een excursie gepland naar een AZC in Katwijk.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Blackboard".

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

  • Zwaan e.a., Nederlands Migratierecht (Boom, 2016)

  • Europocket (Kluwer, laatste druk)

Aanbevolen studiemateriaal
Studiemateriaal zal op blackboard beschikbaar worden gesteld, het gaat dan om (wetenschappelijke) artikelen, rechtspraak en wetgeving.

Aanmelden

Via uSis.

Aantal deelnemers

Maximaal 15 deelnemers.

Contact