Studiegids

nl en

Vakdidactisch Ontwerponderzoek

Vak 2017-2018

Toegangseisen

Allen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

• De student is in staat om op basis van een goedgekeurd onderzoeksplan evaluaties uitvoeren rond eigen lessen en/of lesmateriaal.

Beschrijving

Elke student heeft al onderzoekservaring vanwege het doctoraal- of masteronderzoek, maar deze heeft veelal geen betrekking op de didactiek van het schoolvak in de context van het voortgezet onderwijs. De student voert een onderzoek uit naar een onderwerp uit vakdidactiek 2. De student werkt bij voorkeur samen met een collega-student aan het vakdidactisch onderzoek. Het vakdidactisch onderzoek wordt op basis van een goedgekeurd plan uitgevoerd. De student wordt begeleid door de (eigen) vakdidacticus en een onderzoeker (WTP-studenten voeren deze opdracht uit binnen het WTP-programma en onder begeleiding van WTP-docenten).

Werkvorm

Werkcolleges, zelfstudie en dataverzameling in de praktijk.

Toetsing

Onderzoeksverslag (maximaal 5000 woorden, exclusief referenties en bijlagen). Hierbij wordt de rubric vakdidactisch onderzoeker gebruikt..

Literatuur (aanbevolen)

• Oost, H., & Markenhof, A. (2014). Een onderzoek voorbereiden. Amerfoort: Thieme Meulenhoff ISBN 9789006978131. Een eerdere versie volstaat ook.
• Plomp, T. (2009). Educational design research: An introduction. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), An introduction to educational design research. Enschede: The Netherlands: Netherlands Institute for Curriculum Development. (te downloaden: http://www.slo.nl/downloads/2009/Introduction_20to_20education_20design_20research.pdf ).
• Berg, E. van den, Kouwenhoven, K. (2008). Ontwerponderzoek in vogelvlucht. Velon: tijdschrift voor lerarenopleiders, 29(4), 20-26. (te downloaden: http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2008/12/29_4_3BergKouwenhoven.pdf)
voor lerarenopleiders, 29(4), 20-26. (te downloaden: http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2008/12/29_4_3BergKouwenhoven.pdf)

Digitale leeromgeving

Blackboard