Studiegids

nl en

Grotius: War and Peace

Vak
2017-2018

War and Peace: Hugo de Groots ideeën over Natuurrecht en Internationale betrekkingen

De Hollander Hugo de Groot (1583-1645, ook wel Grotius) wordt gezien als één van de belangrijkste grondleggers van het huidige systeem van internationaal recht. De basis hiervoor is zijn beroemde standaardwerk Het Recht van Oorlog en Vrede uit 1625. Het doel van het boek is om in het door godsdienstoorlogen verscheurde Europa van de 16e en 17e eeuw een nieuwe, gemeenschappelijke basis te vinden voor de regulering van de verhoudingen tussen staten, en van de oorlogvoering. Het boek bouwt voort op eerder werk van De Groot, onder meer ten behoeve van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en haar activiteiten in het Verre Oosten.
In dit college bekijken we diverse bronnen waaruit De Groot zijn ideeën heeft geput en naar de internationale historische context waarin ze tot stand zijn gekomen. Hierbij zullen we veel thema's tegenkomen die nog altijd actueel zijn, zoals conflicten over politiek, godsdienst en secularisering; vragen over de oorsprong van staten en van wetten; over de al dan niet morele aard van de menselijke natuur; en over de wederzijdse rechten en plichten tussen zowel staten als individuen.

Grotius was student in Leiden van 1594 tot 1598. Onderdeel van deze collegereeks is een rondwandeling door Leiden langs de plekken van zijn studententijd.

Literatuur:

Wordt tijdens de reeks verstrekt.

Toetsvorm:

Deelnemers schrijver driemaal een korte paper (in te leveren aan het begin van week 3 en 6, en na afloop van de gehele cursus). Tevens wordt de actieve deelname aan de discussies op college beoordeeld. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze vier deelcijfers.

Rooster

Rooster