Studiegids

nl en

Marokkaans Arabisch

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Gedurende deze cursus maken studenten kennis met het Marokkaans Arabisch (darija), de algemene omgangstaal van Marokko. Tijdens de eerste colleges wordt de klankleer behandeld. Daarna zal worden ingegaan op de basisgrammatica om vervolgens de woordenschat uit te breiden en meer te oefenen met gespreksvaardigheid. Dit alles zal gebeuren aan de hand van theorie en oefeningen uit het boek Marokkaans Arabisch, een cursus voor zelfstudie en klassikaal gebruik van Jan Hoogland.
Studenten die reeds over voorkennis van het Marokkaans Arabisch beschikken zullen intensief werken aan het verder ontwikkelen van hun kennis van de Marokkaanse spreektaal. Dit zal onder meer gebeuren door het voorbereiden van spreekopdrachten, discussies en presentaties.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zullen studenten in staat zijn eenvoudige gesprekken te voeren in het Marokkaans Arabisch over vertrouwde onderwerpen zoals persoonlijke identificatie, wonen, huisvesting en huizen en eten en drinken.

De meer gevorderde studenten zullen in staat zijn zich beter uit te drukken over ingewikkeldere onderwerpen zoals sociale kwesties, de actualiteiten en het hedendaagse Marokko.

Rooster

Wordt nader bekend gemaakt

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC: 5 x 28 uur = 140 uur

College: 13 x 4 = 52 uur
Voorbereiden colleges en opdrachten: 52 uur
Voorbereiden tentamen: 36 uur

Toetsing

Beginnersgroep:
Participatie: 20%
Tussentijds deeltentamen: 20%
Eindtentamen: 60%

Meer gevorderden groep:
Participatie en opdrachten: 40%
Tussentijds deeltentamen: 20%
Eindtentamen: 40%

Tentamens kunnen bestaan uit spreekvaardigheids- en luistervaardigheidsoefeningen alsook schriftelijke opdrachten.

Bij een eindcijfer lager dan een 5, is een herkansing mogelijk. De herkansing telt voor 100%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Opdrachten

  • Aanvullende informatie

Literatuur

Jan Hoogland, Marokkaans Arabisch, een cursus voor zelfstudie en klassikaal gebruik, Amsterdam 2008 (of een latere druk) (Bulaaq, ISBN 987 90 5460 019 0).
Door de docent beschikbaar gesteld materiaal.

Contact

Karim Laaraj