Studiegids

nl en

Parliaments and Parliamentary Decision-Making

Vak
2017-2018

Leerdoelen:

Doel 1: Na afronding van dit vak kan de student verschillende types van parlementen met betrekking tot de rol van fracties, commissies en de rol van individuele Kamerleden onderscheiden.

Doel 2: Na afronding van dit vak kan de student verschillende vormen van bicameralisme herkennen en kent hij/zij de voor- en nadelen van bicameralisme en unicameralisme.

Doel 3: Na afronding van dit vak kan de student de belangrijkste onderzoeksmethoden voor de analyse van parlementen (interviews, analyse van stemgedrag, inhoudsanalyse, vragenlijst) onderscheiden.

Inhoud: Voor het bestuderen van democratieën is het verkrijgen van kennis in hun centrale instituties van essentieel belang. Parlementen spelen een centrale rol binnen politieke systemen. Er is een grote variatie in de manier hoe parlementen zich organiseren en hoe actoren (partijen, individuele leden) zich binnen parlementen gedragen. Deze vervolgcursus gaat in op verschillende parlementen en hun interne organisaties. Na een bespreking van de belangrijkste concepten (fracties, commissies, de rol van individuele Kamerleden, bicameralisme) kijken we achtereenvolgens naar het functioneren van parlementen in een landen vergelijkend perspectief en binnen specifieke parlementen.

Onderwijsvormen

Discussie bijeenkomsten (voertaal Engels / Nederlands).

Studiemateriaal

Wetenschappelijke artikelen 'The Oxford Handbook of Legislative Studies' (2015), editors: Shane Martin, Thomas Saalfeld, and Kaare Strøm (free online access via http://catalogue.leidenuniv.nl/)

Toetsing

Het eindcijfer is een combinatie van een paper van 2000 worden (excl. literatuurlijst) en een participatiecijfer (25%). Het eindpaper moet de vorm van een onderzoeksvoorstel met onderzoeksvraag (puzzle), literatuuroverzicht (wat weten wij hierover?), en een discussie van een geschikte methode en case selectie hebben. De studenten kunnen hier hun eigen voorkeur volgen welk onderdeel van de cursus zij verder willen onderzoeken.

Rooster

Rooster