Studiegids

nl en

Oriënterend seminar

Vak
2017-2018

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie.

Beschrijving

Het eerste jaar van reguliere Bachelor programma’s bestaat voor een groot deel uit responsiecolleges. Als aanvulling hierop biedt het Honours College track Archeologie de studenten de mogelijkheid om direct kennis te maken met stafleden van de faculteit en andere archeologen op topposities in de Nederlandse archeologie en aanverwante disciplines.

In deze werkgroep, bestaande uit 7 gastcolleges, worden actuele punten en vraagstukken binnen de archeologie geadresseerd. De colleges bestaan uit 45 minuten introducerend college gevolgd door 45 minuten discussie over het onderwerp. Elke docent zal eigen actueel onderzoek presenteren en ingaan op hoe hij tot deze vraagstelling kwam.
Het college wordt in groepsverband afgesloten met een wetenschappelijke poster over een van de aan bod gekomen onderwerpen. Daarnaast bezoeken de deelnemende studenten minimaal 1 dag van de Reuvensdagen. Van deze deelname leggen zij verslag.

Leerdoelen

  • Kennis maken met de diverse aspecten van de archeologie, zowel met maatschappelijke als wetenschappelijke thema’s;

  • Een positie kunnen innemen binnen een discussie en het leren verwoorden en beargumenteren van standpunten;

  • Het opstellen van een poster-presentatie.

Onderwijsvorm

  • Hoor- en discussiecolleges;

  • Poster-presentatie (maken en presenteren);

  • Reuvensdagen (deelname en verslag).

Toetsvorm

  • Poster;

  • Posterpresentatie;

  • Verslag Reuvensdagen.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. M.S. de Waal.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.