Studiegids

nl en

Internationale Conflicten sinds 1945

Vak
2017-2018

Beschrijving

Inhoud: deze vervolgcursus biedt een nadere kennismaking met een aantal internationale conflicten die aanzienlijke invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de internationale politiek sinds 1945. Aan de orde komen onder andere de Koreaanse oorlog, de Cuba crisis, de Vietnamoorlog, de conflicten in Afghanistan en de oorlog in Irak. Op basis van een beperkte selectie uit de wetenschappelijke literatuur worden ontstaan en gevolgen van deze internationale conflicten behandeld. Er zal ook aandacht worden besteed aan publieke opinie aspecten van de Vietnamoorlog en de oorlog in Irak.
Daarnaast komt de wijze waarop in de politicologische literatuur over internationale conflicten gebruik wordt gemaakt van historische voorbeelden aan de orde inclusief de problematische aspecten van dat gebruik. De student kiest een onderwerp uit de reeks van behandelde conflicten en schrijft een eindpaper waaruit blijkt dat hij/zij in staat is om zelfstandig een specifiek conflict te onderzoeken.

Leerdoelen

Doel 1: het verkrijgen van wetenschappelijke kennis over een aantal cruciale conflicten in de internationale politiek sinds 1945.
Doel 2: het reflecteren op die kennis bij de bestudering van internationale conflicten.

Onderwijsvorm

De deelnemers komen in beginsel twee keer per week gedurende twee uur samen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt in ieder geval de voorgeschreven literatuur besproken en bediscussieerd. Men wordt geacht bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn en eventuele afwezigheid altijd van tevoren aan te kondigen met opgaaf van redenen. Studenten die bij meer dan drie bijeenkomsten afwezig zijn worden van verdere deelname uitgesloten.

Studiemateriaal

Artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften en boekhoofdstukken die allemaal beschikbaar zijn in de digitale bibliotheek

Toetsing

Eindpaper, individuele presentatie, opdrachten en participatie

Rooster

Rooster