Studiegids

nl en

Onderhandelen & Conflictmanagement voor juristen

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law

Beschrijving

Een samenleving zonder conflicten bestaat (helaas) niet!
Tijdens 6 bijeenkomsten maak je kennis met de theoretische en praktische inzichten over conflicthantering en de wijze van onderhandelen op verschillende sociale niveaus (op internationaal, nationaal, zakelijk en persoonlijk niveau). Onderhandelen kan op vele manieren en je gebruikt het als jurist in veel verschillende situaties op zakelijk en persoonlijk vlak. Hoe kun je in een conflict onderhandelen zodat je een win-win situatie bereikt voor alle partijen? Hoe zorg je ervoor dat dit juridisch goed wordt vastgelegd zodat partijen hun afspraken kunnen nakomen? In deze HC LAW leer je meer over jouw onderhandelingsstijl en maak je kennis met de beginselen van de Mutual Gains Approach (MGA), ookwel ‘Harvard Onderhandelen’ genoemd. Je leert conflicten te analyseren en je gaat werken aan (de uitbreiding van) je eigen conflicthanterings-, mediation- en onderhandelingsvaardigheden.

Het programma ziet er als volgt uit:
6 bijeenkomsten van 4 uur:

 • 1e bijeenkomst wetenschappelijke inzichten en theoretisch kader van onderhandelen en conflictmanagement;

 • 2e bijeenkomst Introductie Mutual Gains Approach (MGA, of ook wel Harvard-onderhandelen genoemd) en simulatie onderhandelen;

 • 3e bijeenkomst Praktijk van onderhandelent en conflictmanagemen. Gastsprekers: skypebijeenkomst met Prof. L. Susskind (MIT Boston, Harvard Law School) en mr F. Evers;

 • 4e bijeenkomst Theoretisch en juridisch kader Alternatieve geschilbeslechting, in het bijzonder mediation en oefenen met mediationvaardigheden;

 • 5e bijeenkomst Gastspreker en voorbereiding rollenspel;

 • 6e bijeenkomst internationaal rollenspel waarbij mediation- en onderhandelingsvaardigheden moeten worden toegepast.

Leerdoelen

 • studenten verwerven inzicht in het wetenschappelijk en juridisch kader van conflictmanagement en onderhandelen (MGA) en leren een conflictanalyses te maken;

 • studenten verwerven inzicht in verschillende onderhandelingsstijlen;

 • in rollenspellen en simulatiesleren studenten onderhandelings- en conflicthanteringsvaardigheden;

 • studenten schrijven een paper met behulp van eigen onderzoek en de verworven kennis en inzichten tijdens de bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Gast- en werkcolleges, vaardigheidstrainingen, simulaties en rollenspellen

Toetsing

Beoordeling van onderzoek en paper, beoordeling van actieve deelname tijdens bijeenkomsten, voorbereiding rollenspellen en opdrachten.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Blackboard"

Literatuur

Verplicht studiemateriaal_
Literatuur:

 • Good for you great for me: winning at a win-win situation; L. Susskind.

 • tijdens de bijeenkomsten uit te delen studiemateriaal

Aanbevolen literatuur:

 • tijdens de bijeenkomsten wordt hier volop in gegaan

Periode

dinsdag 3 april 2018 17.00-21.00
dinsdag 10 april 2018 17.00- 21.00
donderdag 12 april 2018 17.00- 21.00
dinsdag 24 april 2018 17.00-21.00
dinsdag 15 mei 2018 17.00-21.00
dinsdag 22 mei 2018 17.00-21.00

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Minimum en maximum aantal deelnemers

Maximaal 16 deelnemers (in verband met simulaties en rollenspellen)

Contact

Vakcoördinator: mw. mr. dr. W.H. Versteeg

 • Werkadres: Honours Academy/ Den Haag

 • Bereikbaarheid: e-mail en telefonisch

 • Telefoon: 0617419411

 • E-mail: wendyversteeg@casema.nl