Studiegids

nl en

Analytische chemie 1

Vak
2018-2019

Beschrijving

De cursus Analytische Chemie 1 verzorgt een algemene inleiding in de analytische chemie en omvat theoretische en praktische aspecten van monstervoorbewerking (vaste fase extractie, vloeistof-vloeistof extractie), scheidingsmethoden (vloeistofchromatografie, gaschromatografie, capillaire elektroforese) en detectie (UV/Vis, FID). Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe informatie over fysicochemische eigenschappen (logP, pKA) van verbindingen gebruikt kunnen worden voor het opzetten van een analytisch chemische methode. Al deze theoretisch en practische aspecten worden door de studenten toegepast bij het zelfstandig in teamverband ontwikkelen en evalueren van een kwalitatieve en kwantitatieve methode voor de analyse van een geneesmiddel in urine.

Leerdoelen

 1. het ontwikkelen van technische en mentale vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het verrichten van analytisch chemisch onderzoek
 2. het begrijpen en toepassen van enkele veel gebruikte analytische technieken:
  Het begrijpen van fysicochemische eigenschappen (logP, pka) van geneesmiddelen, oplosmiddelen en kolommaterialen en dit begrip toepassen om een analytisch chemische methode op te zetten
  Een kwantitatieve bepaling uitvoeren met behulp van ijklijnen en deze beoordelen aan de hand van de herhaalbaarheid, accuraatheid en precisie van de metingen.
 3. Het zelfstandig in groepsverband plannen en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord experiment, inclusief mondelinge en schriftelijke rapportage
 4. Het onderkennen van het maatschappelijk nut van analytische chemie en het belang ervan evalueren voor geneesmiddelonderzoek

Literatuur

Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis, paperback. Uitgever: Hansen, Pedersen-Bjergaard & Rasmussen. ISBN: 9780470661222

Coordinator

Dhr. Dr. P. Lindenburg, Dhr. Dr. R. Ramautar

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem gestuurd (PGO), hoorcolleges in combinatie met practicum.

Toetsing

Het eindcijfer wordt als volgt berekend uit de verschillende deelcijfers:
Schriftelijke toetsen (ieder deelcijfer ≥5.0):

 • Oefententamen 5% (geen minimumcijfer)

 • Schriftelijk tentamen 20%

Praktische oefeningen (ieder deelcijfer ≥6.0):

 • Indrukcijfer 30% (Samenwerking, Actieve bijdrage, Experimentele vaardigheid)

 • Theoretische opdrachten 30% (Huiswerktoetsen/-opdrachten, PGO studieopdrachten)

 • Verslaglegging 15%

Ingangseisen

Niet van toepassing