Studiegids

nl en

Fysiologie

Vak
2018-2019

Beschrijving

Fysiologie is de leer van het functioneren van het levende, complete organisme, van het (sub)cellulaire niveau, via weefsels en organen tot en met orgaansystemen. Tijdens het blok komen onderwerpen aan bod die fundamenteel zijn voor de fysiologie, zoals het zenuwstelsel, cardiovasculaire stelsel, ademhaling, spijsvertering, endocriene stelsel en het urinaire stelsel.

Leerdoelen

  • De verschillende hormoonklassen kunnen onderscheiden en hun algemene werkingsmechanisme, inclusief positieve en negatieve terugkoppelingsprocessen, kunnen beschrijven

  • Kunnen beschrijven hoe het zenuwstelsel is opgebouwd en welke processen/stappen en cellen een rol spelen in het genereren van een actiepotentiaal en de bijbehorende fysiologische reactie in hart en skelet spieren

  • Differentiatielijnen van bloedcellen kunnen onderscheiden, morfologie herkennen van bloedcellen en de functie van alle bloedcellen kunnen beschrijven (differentiatie stadia, leukocyten, erythrocyten en bloedplaatjes)

  • Kunnen uitleggen wat de functie is van cholesterol en vetzuren en hoe de verschillende organen (bv lever en darm) bijdragen aan hun transport en metabolisme

  • Kunnen uitleggen hoe een ECG gemeten wordt en wat specifieke veranderingen in het ECG betekenen

  • Anatomie van het hart en de bloedvaten kunnen beschrijven en weten hoe de cardiac output en mean arterial pressure gereguleerd worden

  • Functie en structuur van de nier, glomerulus en tubuli kunnen omschrijven en kunnen uitleggen hoe de glomerulaire filtratie snelheid gecontroleerd wordt

  • Kunnen beschrijven hoe verschillende organen en hormonen een rol spelen in het glucose metabolisme

  • De organisatie en werking van het menselijk immuunsysteem en de betrokken cellulaire componenten op een basaal niveau kunnen beschrijven

Literatuur

  • Aanbevolen: Mulroney & Myers, Netter’s Essential Physiology, 2nd Edition (2015). Uitgever: Elsevier. ISBN 9780323358194

Coordinator

Dhr. Dr. M. Hoekstra

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practica, studieopdracht

Toetsing

Het resultaat van het tentamen bepaalt het eindcijfer. Een actieve participatie tijdens de verplichte practica en de studieopdracht is voorwaardelijk voor het verkrijgen van de studiepunten.

Ingangseisen

Niet van toepassing