Studiegids

nl en

Academische Vorming 3

Vak
2018-2019

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 3 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming, waar gedurende de gehele bachelor aandacht aan wordt besteed. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken. Verder zal tijdens dit vak aandacht besteed worden aan wetenschappelijke integriteit, het competentieprofiel en het arbeidsperpectief van een (geneesmiddel)onderzoeker, aan de hand van (zelf)reflectieopdrachten en de collegereeks On being a Scientist - Part 2, het facultaire vak dat door Dhr. Prof. Dr. B. Haring en Dhr. Prof. Dr. F. van Lunteren wordt gecoördineerd.

Academische vorming 3 ondersteunt de verdere ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. Hiertoe bouwt het vak voort op de kennis en vaardigheden die binnen het vak Academische Vorming 1 en 2 reeds zijn opgedaan.

Coordinator

Dhr. Prof. Dr. B. Haring, Dhr. Prof. Dr. F. van Lunteren

Doelgroep

BFW3

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, gesprekken en probleem gestuurd onderwijs (PGO), (zelf)studieopdrachten.
NB De studiebelasting voor AV-3 wordt bepaald door het vak OBAS-2. Extra opdrachten die worden aangeboden zijn derhalve niet verplicht, maar dienen ter ondersteuning van (de aanmelding voor) de Bachelor Onderzoeksopdracht.

Literatuur

Zie On Being a Scientist – Part 2.

Leerdoelen

Tijdens AV-3 bieden we je ondersteuning m.b.t. het omgaan met wetenschappelijke literatuur, het voorbereiden van een wetenschappelijk onderzoek, het kritisch evalueren van jouw eigen werk en het werk van anderen, hoe je effectief kunt samenwerken, en hoe je jouw werk doeltreffend kunt overbrengen aan anderen. Hierbij ligt de focus op:

  • kritisch lezen van en reflecteren op wetenschappelijke artikelen;

  • omgaan met de empirische cyclus (hoe formuleer je een specifieke onderzoeksvraag, hoe zet je een onderzoek op, etc.);

  • wetenschappelijk schrijven;

  • mondeling presenteren van wetenschappelijke informatie;

  • kritisch lezen, luisteren en vragen stellen;

  • geven, ontvangen en verwerken van feedback;

  • reflectie op studieloopbaan en carrièreplanning.

De leerdoelen van de facultaire collegereeks “On being a scientist – Part 2” vind je hier.

Toetsing

Toetsing van het vak ‘On being a Scientist – Part 2’ is beschreven op de betreffende pagina van de e-studiegids.

Ingangseisen

Niet van toepassing