Studiegids

nl en

Biochemie 2 (BFW)

Vak
2018-2019

Beschrijving

Het vak Biochemie 2 is afgestemd op het aansluitende practicum cellulaire biochemie, zodat de theoretische kennis van dit vak direct kan worden toegepast. Tijdens Biochemie 2 bestuderen we de biochemische eigenschappen van een kankercel. We bekijken wat de verschillen en overeenkomsten in metabolisme en signalering zijn tussen ‘normale cellen’ en kankercellen, zodat we op basis daarvan nieuwe geneesmiddelen kunnen ontwerpen. De cursus bestaat uit drie thema’s die voorafgaand aan het college worden bestudeerd in een online leeromgeving. Na de zelfstudie gaan we actief met de theorie aan de slag in colleges en behandelen we een aantal typische onderzoekstechnieken die in het kankeronderzoek worden gebruikt: Hoe werken deze technieken, hoe analyseren we de gegenereerde data, en hoe ontwerp je een vervolg experiment? Deze kennis en onderzoek vaardigheden vormen de basis voor het practicum cellulaire biochemie dat hierop volgt. Studenten die het vak Biochemie 2 dit jaar moeten herkansen zullen zichzelf bekend moeten maken met de leerstof die nieuw aan bod komt.

Coördinator

Mw. Dr. A. Zweemer

Doelgroep

BFW2

Ingangseisen

Voor dit vak gelden geen formele toegangseisen, maar de inhoud van de eerstejaarsvakken biochemie 1 en celbiologie wordt bekend verondersteld.

Onderwijsvorm

College, online leeromgeving, werkcollege

Literatuur

Verplicht:
Nelson en Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, zevende druk (2017) International Edition van Macmillan Higher Education / W.H. Freeman, ISBN: 9781464126116 – Chapters: 6, 12, 13, 14, 16, 19 (eventueel 6e editie, zelfde hoofdstukken)

Aanbevolen:
Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie (2015) Garland Publishing Inc. ISBN 9780815344643 - Chapter 15 Cell Signalling

Leerdoelen

Thema I – Enzymkinetiek, energie en metabolisme

  • Je kunt de verschillen tussen het metabolisme van een 'gezonde' cel en een kankercel benoemen.

  • Je kunt uitleggen welke metabolische processen zorgen voor groei en progressie van kanker.

  • Je kunt berekeningen uitvoeren aan de vrije energie en enzymkinetiek in een cel, met gebruik van standaard potentialen, evenwichtsreacties en kinetische parameters.

Thema II – Cellulaire signalering

  • Je kunt de algemene principes van signaaltransductie benoemen.

  • Je kunt de componenten, volgorde en tijdschaal van G-eiwit gekoppelde receptor (GPCR) en receptor tyrosine kinase (RTKs) signalering beschrijven.

  • Je kunt uitleggen wat het effect is van verschillende remmers van receptoren op de signaaltransductie en groei van kankercellen.

Thema III – Experimenteel ontwerp en data interpretatie

  • Je kunt uit data van biochemische en celbiologische technieken afleiden welke resultaten zijn gevonden.

  • Je kunt uit een artikel met biochemische en celbiologische data de relevante vraagstelling en conclusie extraheren om een onderzoeksvraag voor een vervolgonderzoek te bedenken.

Toetsing

Tussentijdse toets en schriftelijk tentamen met meerkeuze vragen; de tentamentijd is 2 uur en 15 minuten.