Studiegids

nl en

Moleculaire genetica 1

Vak
2018-2019

Beschrijving

In dit vak wordt behandeld hoe de genetische informatie vanaf het DNA via het RNA wordt omgezet in eiwitten. Wat betreft het DNA komen o.a. aan bod: de structuur van de DNA helix, supercoiling en histonen, de replicatie, de homologe recombinatie en reparaties van fouten in het DNA. Met betrekking tot het RNA zal worden behandeld: initiatie en terminatie van transcriptie, de regulatie van transcriptie en RNA splicing. Bij de synthese van eiwitten door translatie worden o.a. besproken: de genetische code, de ribosomen en het tRNA.

Leerdoelen

Student kent de basisprincipes van de Moleculaire Genetica en kan deze toepassen om (hypothetische) resultaten van experimenten te verklaren.

Literatuur

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie. Garland Publishing Inc. ISBN 978-0-8153-4464-3.

Coordinator

Dhr. Dr. R.R.C.L. Olsthoorn

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Huiswerkopdrachten en schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing