Studiegids

nl en

Russische taalverwerving voor bijvakkers A

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

De cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur per week (4 uur per week). Tijdens de lessen worden grammatica, uitspraak en woordenschat actief geoefend door het lezen, spreken, schrijven en luisteren. Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges. Indien je het vak van het eerste en het tweede semester volgt zit je aan het eind op niveau A1-2.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau A1 van het Common European Framework of Reference.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur (5 EC)

 • Bijwonen college: 52 uur

 • Toetsing: 2 uur

 • Voorbereiding colleges en tentamen: 86 uur

Toetsing

 • Tussentoets

 • Tentamen bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel

Weging

  • Tussentoets 50%
 • Tentamen 50% (schriftelijk deel 25% en mondeling deel 25%)

Herkansing

De tussentoets en het tentamen kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • Blackboard is het belangrijkste kanaal voor de communicatie met studenten. Het studiemateriaal , het rooster, extra oefenmateriaal en mededelingen zullen via Blackboard worden gecommuniceerd.

Literatuur

 • S.A.Khavronina “Russian in exercises”. Moskva, Russkij Jazyk, wordt beschikbaar gesteld via Blackboard
  • Blaine Ray “Бедная Аня” (https://www.thecibookshop.com/nl/leesboekjes/russisch/)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Dit college is niet beschikbaar voor a la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
L.Anissimova

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges per semester mogen gemist worden.