Studiegids

nl en

Het moderne Italië (Cultuurkunde)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college verwerft de student inzicht in de ‘vorming’ van Italië als volk en als land. Zwaartepunten zijn daarbij het Risorgimento en de Eenwording van Italië, de twee wereldoorlogen en het fascisme, het verzet en de wederopbouw. Aan de hand van specifieke thema’s wordt bovendien ingegaan op enkele politieke, sociale en culturele veranderingen in het Italië vanaf 1945 tot heden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de materiële sporen die deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben achtergelaten.

Leerdoelen

Het college heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste aspecten van de Italiaanse geschiedenis van de 19de tot de eerste helft van de 20ste eeuw en van de hedendaagse Italiaanse maatschappij. De student leert daarbij culturele fenomenen te interpreteren en in een historisch kader te plaatsen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie en paper: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Opgave van de tentamenstof zal plaatsvinden op college.

Toetsing en weging

Hoofdvakstudenten: - Paper (25%) - Schriftelijk tentamen (75%) Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat behaald te worden.

Niet-hoofdvakstudenten: - Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing en weging

Hoofdvakstudenten: - Paper (25%) en/of - Schriftelijk tentamen (75%); Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat behaald te worden.

Niet-hoofdvakstudenten: - Schriftelijk tentamen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. E.J.M.Grootveld

Opmerkingen