Studiegids

nl en

Introduzione alla linguistica italiana

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Erfenis van Trajanus, Inleiding taalwetenschap, of vergelijkbaar college inleiding taalkunde.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding tot de Italiaanse taalkunde. In het eerste deel zullen de studenten bekend worden gemaakt met de basisbegrippen van de taalkunde. In het tweede deel zullen ze leren deze concepten toe te passen op de Italiaanse taal.

Leerdoelen

  • Kennis van de basisbegrippen van de taalkunde (fonologie, fonetiek, morfologie, syntaxis, semantiek).

  • Kennis van de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse taal.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, gedeeltelijk in het Italiaans en gedeeltelijk in het Nederlands.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 16 uur

  • Zelfstudie: 122 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing en weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

D’Achille, P., L’italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino (2003), capp. 1, 3, 4
Graffi, G. e S. Scalise, Le lingue e il linguaggio. Bologna: Il Mulino (2002)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

K.A. Groothuis MA