Studiegids

nl en

La tradizione novellistica

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Dit vak wordt, binnen de met ingang van 1 september 2018 ingevoerde alternantie, één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2018-2019 en niet in studiejaar 2019-2020.
In 2019-2020 wordt het vak La tradizione poetica aangeboden.
Tweede- en derdejaarsstudenten volgen gezamenlijk de colleges. Derdejaarsstudenten die het vak La tradizione novellistica reeds in 2017-2018 hebben afgerond kiezen een extra corso monografico en komen daardoor op totaal drie corsi monografici.

Beschrijving

Het college behandelt het genre van de novelle, in het bijzonder de Decameron van Boccaccio. Aan de hand van een reader met een representatieve keuze van novelles uit de 13e tot en met de 20e eeuw en artikelen zal worden ingegaan op de bronnen en de epigonen van Boccaccio. Naast de lectuur (op microniveau) van een aantal novellen en korte verhalen, zal men stilstaan bij de narratieve techniek van de raamvertelling en bij de problematiek van de verhalencyclus/bundel (op macroniveau).

Leerdoelen

Inzicht in de kenmerken van het genre van de novelle; interpretatie van novellen uit de 13e-20e eeuw in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse; ervaring met secundaire bronnen. Inzicht verwerven in de discursieve en semiotische kenmerken van de "macrotesto".

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met essayvragen (100%)

Herkansing en weging

Schriftelijk tentamen met essayvragen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Reader

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

C Van den Bergh

Opmerkingen