Studiegids

nl en

Literatur und Buchmarkt: 15. bis 18. Jahrhundert

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten Duits moeten de eerste twee jaren van hun studie met succes hebben afgerond

Beschrijving

Der Buchdruck, erfunden von Johannes Gutenberg in Mainz in der Mitte des 15. Jahrhunderts, hatte einen tiefen und langfristigen Einfluss auf den Markt für literarische Texte im frühmodernen Deutschland. Durch den Buchdruck wurde es plötzlich möglich, Texte in großer Anzahl und in kurzer Zeit für ein potenziell sehr breites Publikum herzustellen. In dem Seminar gehen wir der Frage nach, wie sich der Markt für gedruckte literarische und pragmatische Texte in Deutschland zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert entwickelt hat. Zu diesem Zweck werden wir den Markt für ausgewählte Genres wie etwa Romane, Novellistik, Sachbücher, Predigten, wissenschaftliche und polemische Werke etc. im Verlauf der Jahrhunderte analysieren. In regelmäßigen Abständen werden wir unsere theoretischen Erkenntnisse mit den in der Bibliothek der Universität Leiden erhaltenen Büchern aus der Frühen Neuzeit abgleichen. An den Originalen analysieren wir die Ausstattung der Bücher. Dazu nehmen wir Illustrationen, Inhaltsverzeichnisse, Register und typografische Merkmale der Bücher in den Blick.

Leerdoelen

De studenten zijn na deze cursus

 • bekend met de historische ontwikkeling van de vroegmoderne boekenmarkt en de betekenis daarvan voor de Duitstalige literatuur en haar verschillende deelgebieden

 • in staat de ontwikkeling van een literair genre met behulp van digitale databases (VD16, VD17, USTC) te reconstrueren

 • in staat zelfstandig aan het onderwerp van het college gerelateerde eenvoudige onderzoeksvragen te formuleren

 • in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Voor 10 EC:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 92 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur (groepswerk)

 • Werkstuk: 122 uur

 • Schrijven van Wikipedia-artikel 20 uur

Voor 5 EC:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 92 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 20 uur (groepswerk)

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie: 20 uur (groepswerk)

 • Tentamen: 2 uur

 • Schrijven van Wikipedia-artikel 20 uur

Toetsing

Toetsing

Voor 10 EC:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges (10%)

 • Mondelinge presentatie over één of meerdere vroegmodern boeken uit de Leidse UB (10%)

 • Werkstuk (5000 woorden) (60%)

 • Wikipedia-artikel (20%)

Voor 5 EC:

 • Actieve deelname aan de werkcolleges (10%)

 • Mondelinge presentatie over één of meerdere vroegmodern boeken uit de Leidse UB (10%)

 • Tentamen (60%)

 • Wikipedia-artikel (20%)

Weging

 • Zie onder Toetsing

 • Het werkstuk (10 ec) dan wel het tentamen (5 ec) dient met een voldoende - tenminste een 5.5 - te worden afgesloten.

Herkansing

Allen het werkstuk (10 ec) dan wel het tentamen (5 ec) kunnen worden herkanst.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor

 • Informatie over de leesstof

 • Discussiefora

 • Het inleveren van opdrachten

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. J. Hillgärtner.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.