Studiegids

nl en

Taalvariatie synchroon en diachroon

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Het eerstejaarsvak Taalverleden van het Nederlands moet met een voldoende zijn afgerond om deel te mogen nemen aan het tweedejaarsonderdeel Taalvariatie synchroon en diachroon.

Beschrijving

In dit onderdeel maken studenten kennis met enkele centrale taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands en ze krijgen inzicht in het verband tussen taalvariatie en taalverandering. Aandacht wordt besteed aan synchrone variatie in heden en verleden, en ook aan diachrone variatie door de eeuwen heen. Verschillende onderzoeksmodellen ter verklaringen van sychrone en diachrone variatie worden besproken aan de hand van Nederlandse voorbeelden.

Leerdoelen

De student

 • heeft inzicht in enkele centrale taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands.

 • doorziet het verband tussen taalvariatie en taalverandering.

 • kan verschillende verklaringen bedenken voor zowel synchrone als diachrone variatiepatronen.

 • kan een wetenschappelijk artikel interpreteren en beoordelen.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 1

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • College 26 uur (13 × 2 uur per week)

 • Voorbereiding met opdrachten 39 uur (13 × 3 uur per week)

 • Extra opdracht 10 uur

 • Literatuurstudie + tentamenvoorbereiding 65 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open invulvragen (90%)

 • Werkstuk (10%)

Weging

Zie hierboven. Het eindcijfer van beide onderdelen samen moet een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing

Alleen het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal

Literatuur

Literatuurverwijzingen komen op Blackboard te staan.

Aanmelden

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie via de docent: dr. T. A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.