Studiegids

nl en

Creatief schrijven: Vier cruciale keuzes

Vak
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Fictie is geen franje, maar een fundament voor ons leven als mens. Hoe de vorm door de tijd heen ook verandert, van de troubadour tot de Netflix-serie, verhalen zijn onmisbaar. Ze helpen ons te ordenen wat chaotisch is, andere perspectieven te zien, al is het maar voor even, en ontwikkelen misschien zelfs onze empathie.

Tijdens deze werkgroep worden studenten actief getraind in verhaaltechnieken. Je gaat veel schrijven, maar hoeft geen grootse literaire plannen te hebben om mee te doen. Op zijn minst zul je een betere lezer worden. Ook zul je inzicht verwerven in de verrassend veelzijdige psychologische en maatschappelijke functies van fictie.

Studenten reflecteren aan de hand van secundaire literatuur, experimenteren met vertelkeuzes, en maken zo gedegen kennis met de vier cruciale keuzes in fictie:

 1. Bedenken van een verhaallijn
  We gebruiken onder meer de zeven basisplots van Christopher Booker, en reflecteren op thema’s, drijfveren van personages, conflict en spanning.
 2. Kiezen van het perspectief
  Uit het werk van onder meer Wayne C. Booth, Keith Oatley en Suzanne Keen leren studenten hoe de verteller zich kan verhouden tot lezers en personages, en wat dit betekent voor identificatie en sympathie/antipathie.
 3. Bepalen van instapmoment en setting
  Een verhaal is altijd een strategische uitsnede uit een veel langer tijdsverloop, en de keuze van de locatie is ook niet toevallig. We bespreken voorbeelden en studenten experimenteren zelf met plaats- en tijdbepaling.
 4. Ontwikkelen van een stijl
  Pas als je zinnen schrijft komt een werk tot leven. Aan de hand van onder meer ‘The Sense of Style’ van Steven Pinker worden toon en stijlkenmerken besproken, en onderzoeken we de effecten van keuzes op woord- en zinsniveau.

We grijpen geregeld naar voorbeelden uit de literatuur, bespreken door de studenten geschreven stukken, en lezen twee romans: ‘Zuiderkruis’ van Pauline Slot, een roman over reizen en achterblijven, en ‘Achterland’ van Caroline Brothers, een roman over twee Afghaanse broertjes die door Europa trekken, op weg naar Engeland.

Leerdoelen

Na afloop van de werkgroep kunnen studenten:

 • de psychologische en maatschappelijke functies van fictie schetsen

 • voor de belangrijkste verhaaltechnieken beargumenteren welke effecten deze sorteren in concrete teksten

 • verhaaltechnieken toepassen in eigen werk

Rooster

Rooster BA 2 - semester 2

Rooster BA 3 - semester 2

Onderwijsvorm

Werkcollege waarin ruimte is voor zowel academische reflectie als de toepassing van verteltechnieken in eigen creatief werk; een actieve bijdrage aan de gesprekken wordt verwacht

Studielast

Totale studielast 5 EC
De 140 uur worden als volgt besteed:

 • Bijwonen werkcolleges: 26 uur

 • Voorbereiding van werkcolleges (lezen van secundaire literatuur, maken van opdrachten): 52 uur

 • Lezen van twee romans: 8 uur

 • Schrijven van kort verhaal voor eindbeoordeling: 24 uur

 • Schrijven van essay voor eindbeoordeling: 30 uur

Toetsing

Toetsing

 • Essay waarin wordt gereflecteerd op de secundaire literatuur: 50%

 • Kort verhaal: 40%

 • Mondelinge bijdrage en schrijfopdrachten tijdens de collegereeks: 10%

alle onderdelen moeten voldoende zijn

Weging

Zie hierboven

Herkansing

Het essay en het korte verhaal kunnen beide herkanst worden.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het opgeven van huiswerk

 • het inleveren van opdrachten en ontvangen van feedback

Literatuur

 • Secundaire literatuur wordt wekelijks op Blackboard geplaatst.

 • Studenten lezen Achterland van Caroline Brothers, verkrijgbaar als boek of e-book, en Zuiderkruis van Pauline Slot (wordt ter beschikking gesteld).

Aanmelden

Voor alle studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de werkgroepen.

 • De inschrijving opent op 3 december 2018 0.00 uur.

 • Er zijn 20 plekken.

 • Plaatsing verloopt op volgorde van tijdstip van aanmelding, waarbij studenten van de BA Nederlandse Taal & Cultuur voorrang hebben op studenten van andere studies.

 • Vanaf plaats 21 worden studenten op de reservelijst geplaatst.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor inhoudelijk informatie geleive contact op te nemen met Pauline Slot

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.