Studiegids

nl en

Filosofie & Religie van China

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Welke invloed hebben godheden op ons leven? Hoe kun je geesten tevreden houden? Hoe dien je je als mens te gedragen? Zijn mensen van nature goed of slecht? Hoe kun je je staande houden in een wereld vol strijd? Hoe kun je onsterfelijk worden? Dit soort vragen houdt Chinezen al eeuwenlang bezig. In dit college komen hun uiteenlopende antwoorden aan bod. Op toegankelijke wijze worden de meest invloedrijke Chinese denkers, teksten, technieken en tradities behandeld. Aan bod komen onder meer: Confucius, Daodejing, daoisme, boeddhisme, voorouderverering, tempels en festivals. Er wordt gekeken naar zowel verleden als heden en naar zowel doctrine als praktijk. Het college is bedoeld als een eerste kennismaking met de vele filosofische en religieuze tradities die China rijk is.

Studielast

 • colleges voorbereiden: 28 uur (14 × 2 uur)

 • colleges bijwonen: 28 uur (14 × 2 uur)

 • colleges uitwerken: 14 uur (14 × 1 uur)

 • tentamen leren en maken: 30 uur

 • werkstuk maken: 40 uur

Leerdoelen

 • kennismaking met Chinese filosofische en religieuze tradities

 • begrip van hun invloed op de Chinese cultuur

 • besef van het eigene van de Westerse cultuur

 • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese filosofische en religieuze tradities

 • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • Werkstuk, voor 30% van het eindcijfer (herkansing mogelijk bij 5,49 of lager)

 • Schriftelijk tentamen, voor 70% (herkansing mogelijk bij 5,49 of lager)

Beide onderdelen moeten voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt, alsmede hoe en wanneer de student een verzoek tot inzage van het tentamen kenbaar kan maken aan de docent.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard.

Literatuur

Verplicht:

 • Karel van der Leeuw. Het Chinese denken. Leiden: Stichting Shilin, 2011.
  Dit boek is verkrijgbaar via de Studentenvereniging Sinologie (svsleiden.nl) of via de website van Shilin (shilin.nl/webshop).

Overig:

 • overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. P. van Els