Studiegids

nl en

Working for the Government as ICT Expert

Vak
2018-2019

*This course is teached in Dutch. International students can replace this course with the course Information Retrieval and Text Analytics (IRTA) from the master Computer Science (see OER). *

Admission requirements

None

Description

Doel van dit vak is inzicht te krijgen in de werking van de democratische rechtstaat, de inrichting en organisatie van de Rijksoverheid en de positie van ICT (ontwikkelingen) daarin.

Overheden en ondernemingen hebben verschillende maatschappelijke functies. Dit geeft een verschillende oriëntatie in ondermeer de besluitvormingsprocessen en de inrichting en werking van organisaties. Dit resulteert erin dat het werken in een ambtelijke organisatie andere dynamieken met zich brengt dan werken in een bedrijf. Kennis en inzicht in ICT en de werking van de rijksoverheid maakt dat ICT’ers effectief kunnen opereren binnen de Rijksdienst.

Course objectives

Werking van een democratische rechtsstaat/ de staatsinrichting

  • Inzicht krijgen in de staatsinrichting en grondbeginselen van (de inrichting van) de democratische rechtsstaat;

  • Kennis hebben van de verschillende bestuurslagen met hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De organisatie (van de) Rijksoverheid en ICT

  • Inzicht krijgen in de organisatie van het Rijk en haar ICT.

  • Kennisnemen van de actuele (ICT) thema’s en dillema’s binnen het Rijk

Overheidsfinanciën

  • Begrip van de begrotingscyclus van het Rijk, de besluitvormingsmomenten, gremia en spelregels.

  • Het ervaren waarom, hoe en wanneer je als ICT’er aan moet haken op de begrotingscyclus.

Timetable

The schedule can be found on the Leiden University student website

Detailed table of contents can be found in blackboard.

Mode of instruction

6 x 3 uur interactieve colleges, werkbezoek.

Assessment method

  1. (Huiswerk) opdrachten/ presentaties
  2. Mate van (actieve) participatie
  3. Eindopdracht/ examen

Voorwaarden voor deelname eindopdracht/ examen is gemiddeld een voldoende voor 1. opdrachten en 2. participatie.

Blackboard

blackboard

Reading list

Monnickendam, H. (2010), Waar blijft mijn geld? Het huishoudboekje van de overheid. Den Haag: Uitgeverij SDU. https://www.rijksacademie.nl/wp-content/uploads/2014/10/Boek-Waar-blijft-mijn-geld.pdf

Artikelen en beleidsdocumenten, waaronder:

Blok, S.A, Vernieuwing van de rijksdienst; Brief regering; Strategische I-agenda Rijksdienst, Tweede kamer, vergaderjaar 2016-2017, KST791892, 31490, nr. 221, Den Haag

Elias, T. e.a, Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 326, nr. 5, kst-33326-5 ISSN 0921 – 7371, ’s-Gravenhage

Plasterk, R.H.A, Vierde voortgangsrapportage kabinetsreactie Eindrapport Tijdelijke commissie ICT- projecten, vergaderjaar 2016-2017, 2017-0000147352, Den Haag

Evt. overige documenten komen online beschikbaar.

Signing up for classes and exams

You have to sign up for classes and examinations (including resits) in uSis.
Check this link for more information and activity codes.

There is only limited capacity for external students. Please contact the programme Co-ordinator

Contact information

Programme Co-ordinator: ms. Esme Caubo