Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Algemene en anorganische chemie (AAC)

Vak
2018-2019

Vakbeschrijving

Inschrijving voor het tentamen moet worden gedaan in Usis met behulp van het studieactiviteitennummer: 4399
Het hertentamen heeft een eigen activiteitennummer: 4400