Studiegids

nl en

Presenteren en Communiceren

Vak
2018-2019

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Tijdens en na je studie krijg je te maken met allerlei vormen van informatieoverdracht en communicatieprocessen, denk aan het presenteren van onderzoeksresultaten op natuurkundeconferenties en het presenteren van jezelf in sollicitatiegesprekken. In deze cursus leer je presentatietechnieken die je helpen om een wetenschappelijke boodschap effectief over te brengen.

Presenteren leer je door het te doen. Je geeft dus zelf presentaties gedurende deze cursus. Het geven van presentaties leer je in twee cycli die bestaan uit de volgende stappen:

 • Inleveren voorbereiding

 • Geven van feedback op andere voorbereidingen

 • Geven van een presentatie en feedback geven op andere presentaties

 • Reflecteren door tips van docent, medestudenten en jezelf samen te vatten
  In de eerste cyclus worden de basispresentatietechnieken aangeleerd. In de tweede cyclus worden verdiepende technieken aangeleerd. Beide delen worden aangeboden in combinatie met het vak Experimentele natuurkunde en Praktische sterrenkunde.

Onderwerpen die aandacht krijgen in deze cursus zijn:

 • Inperken van je onderzoek tot één boodschap

 • Overbrengen van die boodschap met een bepaald doel aan een bepaald publiek en in een bepaalde vorm

 • Structuur geven aan je presentatie met behulp van de wetenschappelijke methode

 • Algemene structuur achter het vertellen van een verhaal vertalen naar een achterliggende structuur voor een wetenschappelijke presentatie

 • Uitleggen van ingewikkelde opstellingen, formules en grafieken

 • Logica, ruwe data, foutenmarges en bronvermeldingen als onderbouwing

 • Tips in het gebruik van PowerPoint

 • Bordgebruik versus PowerPoint

 • Het gebruik van verbale en non-verbale communicatie

Leerdoelen

Na succesvol afronden van deze cursus kun je binnen een beperkte tijd na je onderzoek een pakkende, heldere, goed gestructureerde en onderbouwde wetenschappelijke presentatie geven over je onderzoek.
Dit wil zeggen dat je:

 • experimentele resultaten kunt terugbrengen tot één duidelijke boodschap,

 • een goede, pakkende structuur kunt geven aan een presentatie,

 • ingewikkelde opstellingen, formules en grafieken eenvoudig kunt uitleggen,

 • je conclusie op een goede manier kunt onderbouwen,

 • je presentatievaardigheden op een pakkende manier weet in te zetten.

Algemene vaardigheden (soft skills)

Tijdens deze cursus word je getraind in:

 • het halen van deadlines door een realistische planning te maken en jezelf daaraan te houden,

 • het op een nette en een gestructureerde manier geven van feedback,

 • het presenteren van wetenschappelijke informatie,

 • het reflecteren op jouw eigen krachten en ontwikkelpunten en een manier bedenken om daarin te groeien.
  Verder word je gestimuleerd om andere wetenschappelijke presentaties te bezoeken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Presentaties door studenten

Toetsing

De beoordeling gebeurt op basis van twee presentaties die door de studenten worden gegeven. Het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor de presentaties. Daarnaast zijn er gedurende het vak een aantal voorbereidings- en reflectieopdrachten. Deze worden niet beoordeeld met een cijfer, maar dienen wel voldoende gemaakt te zijn om het vak te voltooien.

Blackboard

De communicatie tijdens dit vak verloopt grotendeels via blackboard. Hierop zijn onder andere voorbeelden en roosters te vinden. Voorbereidings- en reflectieopdrachten worden ingeleverd via blackboard.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Aanbevolen, maar niet verplicht:

 • Communicatie en Management: Basisprincipes van Communicatie; K. Wiertzema. Uitg.Pearson Education Benelux.ISBN-10: 9043008699; ISBN-13: 9789043008693

 • Communicatie en Management: Spreken in het openbaar; K. Wiertzema en P.Jansen. Uitg.Pearson Education Benelux. ISBN-10: 904300894X; ISBN-13:9789043008945
  Rooster

Contact

Contactgegevens Docent:Dr. ir, Paul Logman (Paul)