Studiegids

nl en

Wiskundige structuren

Vak
2019-2020

Omschrijving

In dit college worden basisstructuren uit de algebra en de analyse behandeld. Eerst worden wat begrippen uit de verzamelingentheorie ingevoerd, inclusief het principe van volledige inductie. Uitgaande van axioma’s voor de natuurlijke getallen worden de verzamelingen van gehele getallen en van rationale getallen geconstrueerd, door middel van equivalentierelaties. Daarna ligt de nadruk op het geordende lichaam van de reële getallen, dat door axioma’s gekarakteriseerd zal worden. Vervolgens worden convergentie van rijen en continuïteit van reële functies behandeld. We sluiten af met de begrippen uniforme en puntsgewijze convergentie. De nadruk bij dit alles zal liggen op bewijzen, en minder op vaardigheden. Hiermee wordt een stevig fundament gelegd voor verdere studie in de wiskunde.

Verplichte literatuur

Dictaat, zie blackboard of de webpagina van de docent

Werkvorm

Hoor- en werkcollege

Literatuur TUD

Hetzelfde dictaat

Vakcode TUD

TW1010

Voorkennis

Wiskunde B, VWO

Tentaminering

Tentaminering TUD: Schriftelijke tussentoets en schriftelijke tentamen
Tentaminering UL: Huiswerk, schriftelijke tussentoetsen en schriftelijke tentamen

Links

Blackboard TUD
Blackboard UL