Studiegids

nl en

Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde

Vak
2019-2020

Het seminarium is erop gericht om met een groep studenten onder begeleiding van docenten kennis te maken met de fundamentele en toegepaste kanten van Analyse, Stochastiek en Besliskunde. In het bijzonder is het doel om te laten zien hoe in de analyse, de stochastiek en de besliskunde theorie ontwikkeld kan worden en hoe methoden kunnen worden gebruikt bij het opstellen en analyseren van modellen.

Aantal college-uren

3 uur per week

Werkvorm

Individuele begeleiding door docenten en presentaties door docenten en studenten. De studenten schrijven een scriptie en houden hierover twee voordrachten. Voor verdere informatie over de structuur van het seminarium wordt hier verwezen naar Blackboard.

Projectkeuze

Voor deelnemers die alleen wiskunde studeren begint het seminarium met een week waarin de staf de projecten presenteert die worden voorgesteld. Een korte omschrijving van deze projecten wordt ook via Blackboard beschikbaar gesteld. Aan het einde van deze week dienen de deelnemers een voorkeurslijstje met projecten in, waarna de indeling van de projecten snel bekend wordt gemaakt.
Studenten die een dubbele-bachelorscriptie willen schrijven dienen zelf twee bijpassende begeleiders te zoeken, uit iedere discipline één, en in overleg met de beide begeleiders een project te definiëren. Deze studenten schrijven uiteindelijk één scriptie die 24 EC waard is en voor beide opleidingen aan de gestelde eisen voldoet.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt voor deelnemers die alleen wiskunde studeren een aanwezigheidsplicht voor de bijeenkomsten volgend op de week met projectpresentaties. Dubbelstudenten kunnen kiezen bij welke discipline ze het bachelorseminarium volgen. Als dat het ASB-seminarium is geldt ook voor hen deze aanwezigheidsplicht. Er dienen door dubbelstudenten wel bij de seminaria van beide disciplines voordrachten gehouden te worden.

Tentaminering

Het geven van presentaties en het schrijven van een bachelorscriptie.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt door de begeleider na de keuze van het onderwerp; meestal zijn dit geselecteerde artikelen en/of (delen van) boeken.

Aanmelden in Blackboard

Om de beschrijvingen van de voorgestelde projecten van dit seminarium te kunnen bekijken en voor verdere informatie moet je je binnen Blackboard inschrijven voor dit vak, maar dit verplicht niet tot deelname.

Inschrijving in uSis voor 1 december verplicht

Voor het ASB-seminarium dient men zich via uSis in te schrijven; dit geldt zowel voor studenten die uitsluitend wiskunde studeren als voor studenten die een dubbele bachelor doen. Studenten die nog geen keuze kunnen maken tussen het ASB-seminariun en het AMG-seminarium schrijven zich voor beide in. De uiterste datum voor inschrijving is 30 november van het lopende academische jaar.

Geen koppeling LPC/SPC meer

In voorgaande jaren was er sprake van een zogenaamd bachelordossier van 18EC, dat bestond uit het bachelorseminarium voor 15EC en het vak LPC (nu SPC) voor 3 EC. Dat is met ingang van 2018/2019 niet meer het geval. Het bachelorseminarium is nu een zelfstandige activiteit van 18EC en er is geen koppeling meer met SPC (vroeger LPC). Studenten die hier vragen over hebben wordt aangeraden om contact op te nemen met de examencommissie.

Voorlichtingslunch in november

In november wordt een voorlichtingslunch over beide bachelorseminaria georganiseerd.