Studiegids

nl en

Onderzoeksseminar

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Filosofie is meer dan een bibliotheek vol diepzinnige boeken. Filosofie ontwikkelt zich in een proces van wijsgerig onderzoek. Maar wat is wijsgerig onderzoek? Waar houdt een filosoof zich in zijn of haar onderzoekstijd mee bezig? In dit tweewekelijkse seminar geven zes leden van de faculteit elk een korte presentatie van eigen lopend onderzoek. Doel van het seminar is de student een beeld te geven van filosofisch handwerk in den breedte. Deelname aan dit seminar is verplicht voor voltijd propedeusestudenten van de BA-opleiding Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Leerdoelen

Doelstelling

Doel van het seminar is de student al in het eerste semester van zijn/haar studie een beeld te geven van de praktijk van filosofisch onderzoek.

Eindtermen

De student die actief aan het seminar heeft deelgenomen:

 • heeft kennis genomen van de grote diversiteit aan onderzoeksstijlen binnen de filosofie;

 • heeft oog voor de sociale setting waarbinnen filosofisch onderzoek plaats vindt;

 • is in staat om over een filosofisch onderzoeksproject een eenvoudige rapportage op te stellen.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

Let op: het Onderzoeksseminar bestaat uit zes bijeenkomsten en gaat van start op vrijdag 21 september 2018. Zie het rooster voor de overige data.

Onderwijsvorm

 • Lezingenreeks

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor het seminar: 9 uur

 • Bijwonen lezingen: 6 × 1 uur = 6 uur

 • Schrftelijk verslag: 3 uur

Toetsing

 • Schriftelijk verslag

Weging

Het verslag bepaalt 100% van het eindcijfer.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk verslag. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde cijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van literatuur

 • het verstrekken van opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

Niet van toepassing.