Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Egyptische Epigrafie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift

Van studentende ONOS in de specialisatie Egyptologie wordt verwacht dat ze de cursus Klassiek Egyptisch ook met goed gevolg hebben afgerond.

Beschrijving

De bestudering van Egyptische hiërogliefenteksten op monumenten in het Rijksmuseum van Oudheden.

Leerdoelen

  1. Het leren lezen van originele hiërogliefenteksten.
  2. Inzicht in de relatie van hiërogliefenteksten tot de objecten of monumenten waarop zij zijn aangebracht.
  3. Inzicht in hiëroglifische paleografie.

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstandige literatuurstudie. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Rooster

Rooster

Studielast

5.0 EC (=140 u):
13 × 2 = 26 uur coll. (=1 x per 2 weken)
13 × 4 = 52 uur coll. voorbereiding
62 uur werkstuk en presentatie

Toetsing

Individuele studie van één ongelezen inscriptie, resulterend in:
werkstuk (objectstudie en becommentarieerde vertaling) (70%)
mondelinge presentatie bij het origineel (30%)

Bij onvoldoende eindresultaat kan een verbeterde versie van het werkstuk worden ingeleverd.

Literatuur

  • Caminos, R.A. and H.G. Fischer 1979, Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography. New York: The Metropolitan Museum of Art.

  • Dorman, Peter F. 2001, “Epigraphy”, in D.B. Redford, ed., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. I. Oxford: Oxford University Press, pp. 471-476.

  • Fischer, Henry G. 1977, The Orientation of Hieroglyphs, Part I: Reversals (Egyptian Studies II, New York), 3-47.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. B.J.J. Haring, B.J.J.

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk de cursus in het Engels te geven.