Studiegids

nl en

Advanced Topics in Indo-European Phonology

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De student dient een solide basis te hebben in de reconstructie van het Indo-Europees, bijvoorbeeld een afgeronde Leidse BA Taalwetenschap met specialisatie Comparative Indo-European Linguistics.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de meest fundamentele kwesties die spelen bij de reconstructie van de Proto-Indo-Europese fonologie. We zullen verschillende manieren om het foneemsysteem te reconstrueren naast elkaar zetten: de complexiteit van het klinkersysteem (het probleem van de *a, de gerekte trap), de articulatie van de stops (twee of drie reeksen velaren, de glottale theorie), en regels betreffende Proto-Indo-Europese phonotactics (consonantclusters, neutralisatie, wortelconstraints). Daarbij onderzoeken we ook de belangrijkste principes van de comparatieve methode: het verschil tussen fonetiek en fonologie, de vraag hoe we allofonie kunnen reconstrueren (vocalisatie van halfvocalen, de ruki regel) en strategieën om geërfde zaken te kunnen onderscheiden van parallelle ontwikkelingen (de wetten van Sievers en Lindeman). Het doel van de cursus is om de confrontatie aan te gaan met de belangrijkste uitdagingen bij de reconstructie van het PIE, en om onze methodologische toolbox uit te breiden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus

  • kan de student de methoden van de historische taalkunde toepassen op complexere problemen die optreden bij de reconstructie van de IE fonologie;

  • kan de student argumenten voor of tegen gegeven fonologische reconstructies helder weergeven

  • heeft de student een verdiept inzicht in het verschil tussen fonetiek en fonologie

Rooster

Zie MA Linguistics website

Onderwijsvorm

Hoor-/ Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

  • Bijwonen college: 14×2 = 28 uur

  • Voorbereiden college: 14×7 = 98 uur

  • Bestuderen literatuur: 50 uur

  • Toetsing (paper): 104 uur

Toetsing

Toetsing: Paper
Indien de paper onvoldoende is, kan deze herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • ter beschikking stellen van studiemateriaal

  • communiceren van huiswerk en roosterwijzigingen

Literatuur

Te lezen artikelen worden tijdens de collegereeks bekendgemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Student administration van Eyckhof