Studiegids

nl en

Internetrecht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Wat is toegestaan op Internet? Moet je je op Internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? In dit vak staat de regulering van het internet en daaraan verwante digitale technologieën centraal. Aan bod komen juridische vragen als: hoe handhaven we het auteursrecht op internet? Hoe beschermt Facebook onze privacy? Mag de politie de computers van verdachten hacken? Naast uitleg over hoe bepaalde technologie werkt, zal worden ingegaan op een aantal specifieke vormen van wet- en regelgeving waarmee het internet gereguleerd kan worden en welke consequenties dit heeft. Aan de hand van actuele onderwerpen zoals privacy en de bescherming van persoonsgegevens, strafrecht en cybercrime, en e-commerce leren studenten hoe het recht ook op het internet geldt.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak

 • Herkennen en analyseren van vraagstukken die zich voordoen op het gebied van de regulering van het internet. Het betreft concrete onderwerpen als auteursrecht, privacy, cybercrime en e-commerce.

 • Toepassen van verschillende reguleringsmodaliteiten in een internetcontext

 • Begrijpen wat de belangrijkste juridische leerstukken online zijn.

 • Kritisch reflecteren op de mogelijkheden en onmogelijkheden van internetregulering.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Docent(en): dhr. mr. dr. ir. B.H.M. Custers, mw Prof.dr.mr. S. v.d. Hof, dhr Mr.dr. B.W. Schermer, mr. A. van Nieuwenhuizen en mr. J.J. Oerlemans.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen onderwijsmateriaal

 • Inschrijving voor en deelname aan de responsiecolleges is verplicht

 • Responsiecolleges zijn interactieve hoorcolleges waarvoor aanwezigheid verplicht is en inschrijving vereist (in Usis zijn de colleges daarom opgenomen als werkgroep).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (kennistoets)

Bij een gering aantal deelnemers zal het hertentamen mondeling worden afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Blackboardomgeving Internetrecht

 • Prof. mr. dr. S. van der Hof, prof. mr. Arno Lodder, prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne Recht en Computer – Zesde druk (2014) Uitgeverij Wolters Kluwer (kost ca. 52,50 euro) ISBN 9789013116090

 • Wat tijdens de colleges en werkgroepen wordt behandeld

 • Gebruik wetboeken

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Er geldt een maximum van 50 studenten. Als u zich niet op tijd ingeschreven heeft, kunt u niet deelnemen aan het onderwijs.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: MetaJuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten. Het maximum aantal studenten is 50. Studenten die de minor Internetrecht volgen krijgen voorrang.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.