Studiegids

nl en

Taalkundige Structuur (Grammar) Ib

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten moeten het tentamen Grammatica 1a (Taalkundige structuur I) met goed gevolg hebben afgelegd.

Beschrijving

Dit vak is erop gericht de basiskennis van studenten van de Japanse grammatica verder te ontwikkelen. Tijdens de hoorcolleges zal een aantal complexe grammaticale structuren aan bod komen, zoals werkwoorden van geven en ontvangen, de potentialis, en passieve en causatieve vormen. Er zullen bovendien praktische opdrachten gegeven worden m.b.t. de verschillende (bijv. taalkundige) aspecten van de Japanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica verder uit te breiden.

Leerdoelen

Verder ontwikkelen van begrip van basiselementen van de Japanse grammatica en zinsstructuren, alsmede analytische vaardigheden.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege + thuisopdrachten.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur (5 EC)

  • Collegetijd: 24 uur (13 × 2)

  • Tijd voor het bestuderen van de lesstof en het maken van oefeningen etc.: 70 uur

  • Tentamen: 2 uur

  • Tentamen voorbereiden: 42 uur

Toetsing

Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen over de collegestof. Het tentamen duurt twee uur. De opzet van tentamen en hertentamen is identiek. Het tentamen zal bestaan uit meerkeuzevragen en open vragen. Voor de tentamens wordt van studenten verwacht dat zij naast de in de colleges behandelde stof ook het volledige vocabulaire kennen dat behandeld wordt in Minna no Nihongo, lessen 1 t/m 50 en daarnaast ook alle karakters kennen zoals die bij het vak Kanji 1b aan bod komen.

Herkansing

De herkansing telt voor 100% en bestaat uit een schriftelijk tentamen.

Nabespreking

Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-)tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Neem hiervoor contact op met de docent.

Blackboard

Ja, Blackboard wordt gebruikt voor aantekeningen, presentatieslides, oefeningen etc.

Literatuur

3A Corporation. 2013. Mina no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Hon’yaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの⽇本語 初級Ⅰ第2版 翻訳・⽂法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Translation & grammar notes — English edition]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196043)

3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Honsatsu. みんなの⽇ 本語 初級Ⅰ第2版 本冊 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Main book]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196036)

3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū II. Dai 2 han. Honʼ yaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの⽇本語 初級II 第2版 翻訳・⽂法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese II. Second edition. Translation & grammar notes ̶ English edition]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196647)

3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū II. Dai 2 han. Honsatsu. みんなの⽇ 本語 初級II 第2版 本冊 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese II. Second edition. Main book]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196463)

Niet verplicht maar wel aan te raden is het volgende naslagwerk:

Makino Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN: 9784789004541)

Collegeoverzicht en inhoud
Iedere week zal gelijke tred worden gehouden met het vak Teksten 1b.
Voor ieder college (behalve het eerste) wordt van studenten verwacht dat zij online een kort toetsje maken over de lesstof van de voorgaande week.
Tijdens ieder college (behalve het eerste) wordt door de docent klassikaal uitleg gegeven over de te behandelen stof. Hierbij zal worden ingegaan op taalkundige analyse van het Japans, en hoe deze toegepast kan worden voor een beter begrip van de Japanse taal.
Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

M.J. van Berlo M.M.E. Buijnsters