Studiegids

nl en

Teksten Ib

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen Teksten 1a met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Dit vak is bedoeld om de leesvaardigheid van Japanse teksten over verschillende onderwerpen tot een hoger niveau te brengen. Daartoe wordt de kennis van de basisgrammatica uitgebreid, evenals de woordenschat. Verder zullen de produktieve vaardigheden verder worden ontwikkeld door middel van schrijfopdrachten.

Leerdoelen

 • Uitbreiding van de kennis van de basisgrammatica van het Japans

 • Uitbreiding van de woordenschat

 • Verhoging van leesvaardigheid van Japanse teksten

 • Vertalen van meer complexe zinnen van het Nederlands naar het Japans

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur (5.0 EC)

College-uren: 52:00 uur
Toetsing: 3:00 uur
Studie-uren: 85

Toetsing

Schriftelijk Tentamen

Herkansing
De herkansing telt voor 100% en bestaat uit een schriftelijk tentamen.

Nabespreking
Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-)tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Neem hiervoor contact op met de docent.

Blackboard

Ja
Blackboard wordt gebruikt voor cursusinformatie en documenten, en verder worden er op Blackboard extra oefeningen en tekstjes gezet waar studenten mee kunnen werken.
Zie voor meer informatie Blackboard

Literatuur

Let op! Voor de Minna no Nihongo tekstboeken Uitsluitende de NIEUWE versie (tweede editie) aanschaffen. Studenten die de oude versie hebben kunnen de colleges niet volgen. Dit geldt ook voor Conversatie en Luistervaardigheid. Zie http://www.3anet.co.jp/

 1. Minna no Nihongo Shokyu 1I Dai 2-Han Honsatsu Kanji-Kana (Main Textbook II, Second Edition, Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-646-3 2. Minna no Nihongo II Dai 2-Han Honyaku Bunpo Kaisetsu in English (Elementary Japanese II, Translation & Grammatical Notes – English, Second Edition) , 3A Network, ISBN 978-4-88319-664-7
  1. Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Hyojun Mondaishu (Basic Workbook II – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-663-0
  2. Reader (t.z.t. aan te schaffen via het studiepunt)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

M.J. van Berlo MA Drs. E. Koopman

Opmerkingen

 1. 70% aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen
  1. Het tentamencijfer wordt als volgt bepaald: 90% tentamencijfer, 10% aanwezigheid en participatie