Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Japanstudies)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is alleen bedoeld voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot Japanstudies en richt zich op academisch bronnenonderzoek, lees- en schrijfvaardigheden. Studenten ontwikkelen kritische onderzoek-, denk- en leesvaardigheden, toegepast op Japanstudies. De cursus richt zich verder op het aanleren van basisvaardigheden voor het schrijven van een academische paper over een onderwerp binnen Japanstudies: het op juiste wijze refereren aan bronnen, het opstellen van een literatuurlijst, alsook het gebruik van basisbegrippen en basiszinnen die binnen Japanstudies of academisch schrijven in bredere zin gebruikelijk zijn, het opzetten van een paper, etc. De cursus gaat uit van actief leren: studenten moeten veelvuldig oefenen om zich in deze vaardigheden te bekwamen. Zij oefenen in werkgroepverband en middels opdrachten. Uiteindelijk worden deze oefeningen afgerond met het schrijven van een eindpaper.

Leerdoelen

 • Het opdoen van kennis over belangrijke vraagstukken en discussies binnen Japanstudies.

 • Kritisch lezen, analyseren en vergelijken van academische artikelen op het terrein van Japanstudies.

 • Opdoen van kritische onderzoeksvaardigheden, in de eerste plaats voor academisch onderzoek, maar in bredere zin ten behoeve van journalistieke of sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

 • Het ontwikkelen van academische schrijfvaardigheden

Rooster

Dinsdag 13-15 uur (hoorcolleges); of volgens inschrijflijsten in werkgroepverband.
Inschrijflijsten worden tijdens de colleges of via Blackboard aangeboden.
Zie rooster

Onderwijsvorm

Combinatie van hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

 • 5 ec =140 uur

 • contacturen: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

 • college-opdrachten en voorbereiding = 44 uur

 • mid-term opdracht = 10 uur

 • eindpaper = 60 uur

Toetsing

 • college-opdrachten, mid-term (40 %)

 • eindpaper (60%)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen van college-opdrachten, de mid-term opdracht en de eindopdracht. Het onderdeel kan alleen succesvol afgesloten worden wanneer de student ook voldoende college-opdrachten heeft gemaakt en voldoende aanwezig is geweest bij werkgroepbijeenkomsten. De mid-term kan herkanst worden. Voor de eindpaper geldt een eerste en een tweede deadline.

Nabespreking
Alle opdrachten worden klassikaal nabesproken en kunnen individueel worden ingezien en besproken voor de herkansing van betreffende opdracht.

Blackboard

Toegang tot de Blackboard omgeving is essentieel om deze cursus succesvol te kunnen volgen. Alle belangrijke informatie over de cursus, zoals de cursus-literatuur, de syllabus, cursusvereisten en het cursusschema worden via Blackboard doorgegeven. Opdrachten worden via Blackboard doorgegeven.

Literatuur

verplichte literatuur

Buis, Joris, Ger Post en Vincent R. Visser. Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015.

aanbevolen boeken:

Jong, Joy de. Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2011. (Nederlandstalig, praktische en gedetailleerde handleiding voor het schrijven van kleine en grote schrijfopdrachten. Nuttig gedurende de hele studie.)

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research 3rd ed. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2008. (richt zich sterker op het onderzoeksproces, niet alleen als academische vaardigheid, maar ook voor journalisten bijvoorbeeld)

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr.M. Winkel