Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

MACH Lecture Film

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college onderzoekt de oorsprong van film in Japan en de ontwikkeling ervan tot aan vandaag. Aandacht is er voor culturele invloeden die invloed hebben gehad op benaderingen van films maken en op narratieve conventies en genres, Daarnaast wordt ingegaan op algemenere probleemstellingen in de filmwetenschappen in relatie tot cinema in Japan, waarbij ook aandacht is voor de vraag hoe de ‘Japansheid’ van Japanse cinema wordt geconstrueerd.

Leerdoelen

Kennis ontwikkelen van het specifieke vakgebied (Film in Japan) en het onderzoek en de debatten die daarin centraal staan.
De ontwikkeling van algemene vaardigheden als kritisch lezen van en reflecteren op academische teksten.
Het toepassen van deze vaardigeden bij het schrijven van analytische papers.

Rooster

Zie timetable

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

De volledige studielast voor dit college is 140 uur:

  • Aanwezigheid en participatie: 24 uur

  • Leesstof college: 60 uur

  • Tussentijdse opdrachten: 24 uur

  • Eindpaper: 32 uur

Toetsing

  • Samenvattend element (tussentijdse opdrachten): 50%

  • Onderzoekselement (eindpaper, 1.500 – 2.000 woorden): 50%
    Het eindcijfer voor dit college is het gewogen gemiddelde van de bovenstaande onderdelen (tussentijdse opdrachten + eindpaper).

Inzage paper: Studenten kunnen binnen 30 dagen na het bekendmaken van de cijfers een afspraak maken met de docent om hun paper te bespreken.

Blackboard

Ja: algemene informatie betreffende de cursus w.o. de syllabus; readerteksten; uploaden opdrachten; eventuele ondersteunende materialen. Zie Blackboard

Literatuur

  • Donald Richie, A Hundred Years of Japanese Film: A Concise History, Tokyo: Kodansha International, 2012 (paperback).

  • De reader, te vinden op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. T.P. Mes